Raportare ambalaje introduse pe piata

Eco Synergy » Raportare Ambalaje » Raportare ambalaje introduse pe piata

Reglementari legale si cum se procedeaza la raportarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

Operatorii economici, producătorii şi importatorii de ambalaje de desfacere, producătorii/importatorii de produse ambalate, precum şi cei care supraambalează produse ambalate au obligația să cunoască prevederile legale referitoare la raportare ambalaje introduse pe piața națională.

În continuare, poți afla mai multe despre procesul de raportare ambalaje introduse pe piata prin afacerea ta.

Reglementari legale si cum se procedeaza la raportarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje

1. Model de raportare ambalaje – cum se desfășoară acest proces

Datele care trebuie declarate în raportare ambalaje care se face anual către Agenția Județeană de Protecție a Mediului (ANPM) sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje:

  • datele de identificare ale societății, precum: denumirea, adresa sediului social, date de contact, codul CAEN si CUI-ul societății
  • cantitatile totale de ambalaje introduse pe piață în anul fiscal închis, defalcate pe tip de material (sticlă, plastic, hartie/carton, metal, aluminiu, lemn) și pe structura ambalajului (de desfacere, primar, secundar)

Model de raportare ambalaje - cum se desfășoară acest proces

Dacă ai transferat responsabilitatea unei organizații de îndeplinire a răspunderii extinse a producătorilor, aceasta  va furniza aceste informații în locul tău.

2. Legislație referitoare la raportarea ambalajelor

În ceea ce privește procesul de raportare ambalaje introduse pe piata și raportare deșeuri ambalaje, Ordinul 794 din 06.02.2012  stabilește modalitățile prin care se desfășoară această procedură.

Acesta prevede ca operatorii economici care produc sau importă ambalaje, produc sau importă produse ambalate, ori supraambaleaza produsele ambalate trebuie să declare/raporteze cantitățile de ambalaje introduse pe piață.

Raportare ambalaje si deseuri de ambalaje

Raportarea ambalajelor introduse pe piata se face către autoritatea teritorială pentru protecția mediului din județul unde este înregistrat sediul social al afacerii tale. Raportarea ambalajelor trebuie transmisă atât în format fizic, cât și electronic in platforma SIM (Raportare SIM). Termenul-limită pentru a face acest demers este data de 25 februarie a fiecărui an.

Dacă ai transferat responsabilitatea raportării către o organizație de îndeplinire a răspunderii extinse a producătorilor (OIREP), trebuie să transmiți aceleiași autorități teritoriale doar datele de identificare ale operatorului economic cu care ai contract, până la data de 25 ianuarie.

Colaborarea cu o astfel de organizație cu un portofoliu solid îți oferă avantajul că nu mai trebuie să te îngrijorezi în legătură cu îndeplinirea obiectivelor de valorificare a ambalajelor puse în circulație. Aceasta preia și sarcina de a colabora cu centre de reciclare sau valorificare energetică în vederea îndeplinirii prevederilor legale în această direcție.

Dincolo de obligațiile legale, sustenabilitatea trebuie să fie un aspect avut în vedere de orice antreprenor care dorește să-și creeze o imagine de încredere printre clienți. Poți apela și la servicii de consultanță de mediu, pentru a descoperi metode de a avea o afacere mai sustenabilă, prin intermediul căreia sunt puse în circulație cantități mai mici de ambalaje sau mai sustenabile.

Legislație referitoare la raportarea ambalajelor

Procesul de Raportare ambalaje introduse pe piata de afacerea ta este important pentru evaluarea impactului acestor ambalaje asupra mediului.

Sursa foto: Pixabay.com

Distribuie

Comments are closed.