ECO SYNERGY - INFORMATII DE INTERES PUBLIC

TARIFE

TARIFE VALABILE DE LA

1 MAI 2019

Material                               Lei/tona*

Sticla                                                       510 / 520 lei

Pet                                                           690 / 695 lei

Alte materiale plastice                      450 / 500 lei

Carton                                                    380 / 410 lei

Metal                                                      400 / 430 lei

Aluminiu                                                700 / 730 lei

Lemn                                                       380 / 385 lei

*) Comert Industrie / Municipal

TARIFE VALABILE DE LA

15 AUGUST 2018

Material                               Lei/tona

Hartie - Carton                                    350 lei

Lemn                                                      360 lei

Sticla                                                      480 lei

Pet                                                          655 lei

Alte Plastice                                        450 lei

Metal                                                     370 lei

Aluminiu                                               670 lei

TARIFE VALABILE DE LA

1 APRILIE 2018

Material                               Lei/tona

Sticla                                                       493 lei

Pet                                                           708 lei

Alte materiale plastice                      483 lei

Carton                                                     378 lei

Metal                                                       393 lei

Aluminiu                                                728 lei

Lemn                                                       383 lei

ECO Synergy vine in ajutorul operatorilor economici care au obligatia de a raporta cantitatile de ambalaje si de a recicla si valorifica deseurile de ambalaje pana la tintele minime prevazute in lege, preluand responsabilitatea ce le revine.

Contacteaza-ne!

 

ECO Synergy este un operator economic autorizat pentru preluarea responsabilitatii pentru deseuri de ambalaje conform Licentei numarul 11 din Decembrie 2017.

TOP