Blog - Principiul „Zero deșeuri” respectă câteva criterii bine determinate: reducerea generării deșeurilor, compostarea, reutilizarea sau reciclarea deșeurilor generate. Practicile „zero deșeuri” pot crea multe beneficii, cum ar fi îmbunătățirea relațiilor în cadrul comunității, stimularea economiei locale și economisirea de energie, apă și alte resurse.

Conceptul „Zero deșeuri” – o inițiativă necesară pentru societate

Principiul „Zero deșeuri” respectă câteva criterii bine determinate: reducerea generării deșeurilor, compostarea, reutilizarea sau reciclarea deșeurilor generate.
Practicile „zero deșeuri” pot crea multe beneficii, cum ar fi îmbunătățirea relațiilor în cadrul comunității, stimularea economiei locale și economisirea de energie, apă și alte resurse.

Poluarea cu petrol si impactul pe care il poate avea asupra mediului inconjurator

Poluarea cu petrol și efectele pe care le poate avea asupra mediului înconjurător

Țițeiul este folosit pentru a realiza produsele petroliere pe care oamenii le folosesc în activitățile de zi cu zi, devenite indispensabile. De la alimentarea mijloacelor de transport (avioane, autoturisme etc.), până la încălzirea locuințelor și producerea de medicamente și materiale plastice, folosirea petrolului ca materie primă a simplificat viețile oamenilor.