Legislație referitoare la activitatea Organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP)

Ordonanța de urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor

În vigoare de la 26 august 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 820 din 26 august 2021. Formă aplicabilă la zi, 08 septembrie 2021.

Vezi Oug 92/2021 aici.

În data de 26 august 2020 a intrat în vigoare Ordinul nr. 1362/2020 pentru modificarea și completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018.

Vezi Ordinul 1362/2020 aici.

În data de 7 aprilie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordinul nr.560 /2020 privind modificarea anexelor la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu.

Vezi Ordinul 560/2020 aici.

În data de 27 ianuarie 2020 a intrat în vigoare Ordinul nr. 60/2020 privind modificarea și completarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului “Declarație privind obligațiile la Fondul pentru mediu” și a instrucțiunilor de completare și depunere a acestuia.

Vezi Ordinul 60/2020 aici.

În data de 17 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Vezi Legea 31/2019 aici.

În data de 27 februarie 2019 a intrat în vigoare Ordinul nr. 149/2019 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Vezi Ordinul 149/2019 aici.

În data de 02 iulie 2019 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 50/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Vezi OUG 50/2019 aici.

În data de 03 iulie 2019 a intrat în vigoare Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind Obligațiile la Fondul pentru Mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Vezi Ordinul nr. 572/2019 aici.

În data de 30 iunie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 143/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Vezi Legea 143/2018 aici.

În data de 19 aprilie 2018 a intrat în vigoare Legea nr. 87/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

Vezi Legea 87/2018 aici.

În data de 19 iulie 2018 a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de urgență nr. 74 /2018. care modifică semnificativ cadrul legislativ în privința gestionării ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, prin schimbările aduse Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, și Ordonanței de urgență 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Vezi OUG 74/2018 aici.

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje. În vigoare de la 02 noiembrie 2015. Consolidarea din data de 24 august 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 809 din 30 octombrie 2015 Include modificările aduse prin următoarele acte: Rectificare 2015; OUG 38/2016; L 87/2018; OUG 74/2018; OUG 50/2019; L 99/2021; OG 1/2021. Ultimul amendament în 19 august 2021.

Vezi Legea 249/2015 aici.

Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje. În vigoare de la 23 februarie 2012,  publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 130 din 23 februarie 2012. Formă aplicabilă la 15 iunie 2021.

Vezi OUG 794/2012 aici.

Ordinul nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuțiilor și taxelor datorate la Fondul pentru mediu. În vigoare de la 14 iunie 2006. Consolidarea din data de 25 martie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 516 din 14 iunie 2006 și include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 1607/2008; Ordin 1648/2009; L 329/2009; Ordin 1032/2011; Ordin 192/2014; Ordin 2413/2016; Ordin 1503/2017; Ordin 149/2019. Ultimul amendament publicat în 16 aprilie 2019.

Vezi Ordin 578/2006 aici.

Ordonanța de urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. În vigoare de la 30 decembrie 2005 Consolidarea din data de 25 martie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 1193 din 30 decembrie 2005 Include modificările aduse prin următoarele acte: L 105/2006; L 292/2007; OUG 37/2008; OG 25/2008; L 329/2009; OUG 15/2010; OUG 115/2010; OUG 71/2011; OG 31/2013; OUG 39/2016; L 232/2016; OUG 48/2017; OUG 74/2018; OUG 50/2019. Ultimul amendament în 02 iulie 2019.

Vezi OUG 196/2005 aici.

Modificări Legislative

TOP