Definiții ale termenilor referitori la activitatea Organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP)

Ambalaj - toate produsele, indiferent de materialul din care sunt confecţionate ori de natura acestora, destinate reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Articolul nereturnabil destinat aceloraşi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.

Criteriile care stau la baza definirii unui articol ca ambalaj: un articol se consideră ambalaj dacă îndeplineşte condiţiile din definiţie fără prejudiciul altor funcţii pe care acesta le poate îndeplini suplimentar, în măsura în care acesta nu face parte integrantă din produs, fiind necesar pentru a conţine, a susţine sau a păstra produsul pe toată durata de viaţă a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate ori eliminate împreună cu produsul.

Ambalaj primar - ambalaj de vânzare - ambalaj conceput şi realizat pentru a îndeplini funcţia de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziţie;
Ambalaj secundar - ambalaj grupat, supraambalaj - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziţie o grupare a unui număr de unităţi de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el serveşte numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;
Ambalaj terţiar - ambalaj pentru transport - ambalaj conceput pentru a uşura manipularea şi transportul unui număr de unităţi de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;
Ambalaj reutilizabil - ambalaj care a fost conceput, proiectat şi introdus pe piaţă pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viaţă, mai multe cicluri sau rotaţii, fiind reumplut sau reutilizat în acelaşi scop pentru care a fost conceput
Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piaţă atunci când este făcut disponibil pentru prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conţină, să îl protejeze, să îl manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte.
Ambalajul reutilizabil se consideră deşeu de ambalaj când se înlătură, la sfârşitul duratei utile de viaţă. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deşeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit.
Ambalaj de desfacere - articolele proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum şi articolele "de unică folosinţă", vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje, dacă îndeplinesc funcţia de ambalare
Ambalaj compozit - ambalaj confecţionat din două sau mai multe straturi din materiale diferite care nu pot fi separate manual şi formează o singură unitate integrală având un receptacul interior şi un înveliş exterior, care este umplut, depozitat, transportat şi golit ca atare;

Deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările şi completările ulterioare, exclusiv reziduurile de producţie;

Deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie - toate ambalajele secundare, ambalajele pentru transport şi ambalajele primare ale produselor destinate utilizării exclusiv de către operatori economici, care, ca natură şi compoziţie nu sunt similare cu deşeurile menajere
Deşeuri de ambalaje generate - cantitatea de ambalaje care devin deşeuri pe teritoriul naţional după ce acestea au fost utilizate pentru a conţine, a proteja, a livra şi a prezenta produse;
Deşeuri de ambalaje reciclate - - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate care este reciclată, indiferent dacă reciclarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunităţii Europene;
Deşeuri de ambalaje valorificate - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional care este valorificată, indiferent dacă valorificarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Uniunii Europene;
Deşeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea de deşeuri de ambalaje generate pe plan naţional care este valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, indiferent dacă valorificarea sau incinerarea în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în afara Uniunii Europene

Obiectiv de reciclare - cantitatea totală de deşeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate
Obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea totală de deşeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deşeuri de ambalaje generate
Introducere pe piaţa naţională - a face disponibil, pentru prima oară, un produs pe piaţa naţională. Persoana juridică cu sediul în România care, potrivit legislaţiei aplicabile produsului respectiv, introduce pe piaţa naţională un produs, se consideră ca fiind responsabilă potrivit art. 16 alin. (1) şi pentru ambalajul produsului

A face disponibil pe piaţa naţională - orice furnizare a unui produs pentru distribuire, consum sau utilizare pe piaţa naţională în cadrul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi sau gratuit

Deșeuri municipale:

  1. deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;
  2. deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere.

Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări.

Consultanță sau Preluare Responsabilități

TOP