ECO SYNERGY

CONSULTANTA DE MEDIU

CE PRESUPUNE CONSULTANTA DE MEDIU PE CARE O OFERIM?

Prin intermediul companiilor din cadrul grupului, ECO SYNERGY ofera servicii si consultanta in domeniul protectiei mediului

ECO SYNERGY oferă consultanță de mediu clienților săi prin intermediul Stratos, indiferent de marimea clienților sau volumul de activități. Portofoliul de clienți cărora le oferim consultanță de mediu ne recomandă pentru a oferi acest tip de servicii tuturor celor care doresc să își externalizeze responsabilitățile de mediu și sa se conformeze prevederilor legislative, în special în ce privește identificarea și stabilire obligațiilor pentru Fondul de Mediu și Gestionarea Deșeurilor. 

Obligații Fondul de Mediu

Ce sunt Obligațiile Fondului pentru Mediu?

Obligațiile la Fondul pentru mediu reunesc o serie de taxe și contribuții pe care societățile au obligația să le achite către Administrația Fondului pentru Mediu, fie pentru neîndeplinirea unor obligații (cum ar fi reciclarea deșeurilor de ambalaje, colectarea deșeurilor electrice și electronice etc.), fie pentru asumarea principiului “poluatorul plătește” (cum ar fi ecotaxa pentru pungile de plastic, taxa pentru emisii în atmosferă etc.).

Obligațiile la Fondul pentru mediu sunt reglementate în principal prin O.U.G 196/2005 privind Fondul pentru Mediu și prin  ORDIN Nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a contribuțiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Obligațiile la Fondul pentru Mediu pot reprezenta o componentă financiară majoră în activitatea unei companii și trebuie abordată atât din perspectiva fiscală cât și de protecție a mediului. O astfel de abordare specifică, de nișă, poate fi realizată numai de către specialiști de mediu, iar Stratos este unul dintre aceștia.

Cui se adresează Obligațiile Fondului pentru Mediu?

În principiu, orice societate care este producătoare, distribuitoare, importatoare, achizitor intracomunitar sau posesoare de marcă proprie, indiferent de industrie, are obligații la Fondul pentru Mediu:

 • Obligația de declarare și îndeplinire a obiectivelor de valorificare/reciclare (60% din totalul ambalajelor puse pe piață în decursul unui an) a ambalajelor puse pe piața națională și a deșeurilor de ambalaje.
 • Obligația de declarare și îndeplinire a obiectivelor de declarare și colectare a echipamentelor electrice și electronice puse pe piață.
 • Obligația de declarare și îndeplinire a obiectivelor de valorificare/reciclare a bateriilor și acumulatorilor (B&A).
 • Obligația de declarare, colectare și valorificare la introducerea pe piața naţională a anvelopelor noi și/sau uzate destinate reutilizării.
 • Obligația de declarare și plata contribuției de 0,3 lei/kg aplicată uleiurilor (taxa este datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională uleiuri pe bază minerală, semi sintetice, sintetice, cu sau fără adaosuri și se aplică o singură dată acestor cantități.
 • Obligația de declarare a substanțelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu și plata contribuției de 2% din valoarea acestora către Fondul pentru Mediu.
 • Obligația de declarare și plata ecotaxei în valoare de 0,15 lei/bucata pentru introducerea pe piața naţională de pungi şi sacoşe fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile.
Contactează-ne acum pentru Consultanță de Mediu

Managementul Deșeurilor

Ce presupune gestiunea deșeurilor?

Gestiunea deșeurilor începe cu momentul identificării categoriilor de deșeuri generate de o societate, continua cu evidențe lunare, raportări anuale, predarea deșeurilor către colectori autorizați pentru transport, depozitare, tratare și reciclare a deșeurilor, cu scopul de a reduce efectul lor nociv asupra sănătății și a mediului, precum și valorificarea unor resurse prin reutilizarea părților recuperabile.

Gestiunea corespunzătoare a deșeurilor trebuie derulată de persoane instruite în acest sens (responsabil de mediu), iar în cazul societăților a căror activitate necesită autorizare din partea autorităților de mediu, este obligatoriu prin lege ca persoana care se ocupă de gestionarea deșeurilor sa dețină cursuri de specialitate.

Activitatea de gestiune a deșeurilor este reglementată pe teritoriul României de Legea nr. 211/2011 și de HG 856/2002.

Cui se adresează?

Gestiunea deșeurilor este o activitate pe care orice societate trebuie să o deruleze deoarece din activitatea proprie rezulta deșeuri.

Aceasta activitate, în funcție de industrie și de anvergura companiei, poate fi o activitate mai simplistă sau una foarte complexă, însă, cu siguranță este una foarte importantă din perspectiva penalităților pe care o societate le poate plăti în cazul neconformării.

O societate generatoare de deșeuri este responsabilă pentru întregul flux al deșeului, de la generare până la încetarea statutului de deșeu.

În plus, societățile autorizate pentru colectarea deșeurilor, au răspunderi suplimentare privind gestionarea deșeurilor și anume evidențe și raportări specifice, precum:

 • Evidențe și raportări pe zona de deșeuri de baterii și acumulatori portabili (B&A)
 • Evidențe și raportări pe zona de deșeuri de echipamente electrice și electronice
 • Evidențe și raportări pe zona de anvelope uzate
 • Evidențe și raportări pe zona de uleiuri uzate (minerale si sintetice)
 • Evidențe și raportări specifice pentru orice alte deșeuri periculoase si nepericuloase colectate.

Transferă Responsabilitatea

TOP