Blog - SGR rolul sistemului de garanție - returnare în încurajarea economiei sustenabile

SGR – rolul sistemului de garanție – returnare în încurajarea economiei sustenabile

În ultima perioadă, preocupările cu privire la urmările negative ale dezvoltării economice asupra mediului înconjurător au devenit o activitate curentă, în condițiile în care studiile științifice au arătat în mod cert legătura dintre cele două elemente. Pe baza informațiilor obținute, au fost făcute eforturi pentru implementarea de diverse sisteme, care să promoveze dezvoltarea economică sustenabilă, concomitent cu protejarea mediului înconjurător. 

 

Un astfel de element care și-a dovedit valoarea în mai multe țări dezvoltate și care, de curând, a fost implementat și în România este Sistemul de Garanție Returnare (SGR), prin intermediul căruia este încurajată economia circulară și se reduce amprenta ecologică negativă a activităților economice. Autoritățile române au reușit să pună la punct acest sistem care funcționează deja și care începe să arate rezultate pozitive, rămânând, însă, necesară depășirea unor provocări care îngreunează funcționarea corespunzătoare. 

 

Articolul de mai jos este o analiză cu privire la importanța SGR-ului în dezvoltarea economiei sustenabile și protejarea mediului înconjurător. Astfel, persoanele interesate vor putea afla ce este SGR, care este legislația ce îl reglementează și cum poate el contribui în mod pozitiv la protejarea mediului. De asemenea, se vor descoperi informații cu privire la provocările și oportunitățile de care se pot lovi firmele din România în acest context. 

 

1. Aspecte legislative legate de ambalajele SGR și informații generale despre sistem

Blog - 1. sgr - sticle plastic
Fotografie de tanvi sharma pe Unsplash.com

 

Plasticul și derivatele lui sunt materiale cu maximă utilitate în societatea modernă, fiind prezente peste tot și folosite în mod masiv. Totuși, o parte din produsele realizate din acest material, aici fiind vorba în special despre ambalaje, ajunge să afecteze mediul înconjurător din cauza nereciclării acestora. 

 

De-a lungul timpului, au fost luate diverse măsuri pentru limitarea cantităților de deșeuri de acest tip care ajung în natură, însă nu întotdeauna rezultatul a fost cel scontat. Un proiect care a dat rezultate pozitive este cel de garanție a returnării, de fapt un mecanism prin care consumatorii produselor ambalate sunt încurajați să devină parte activă a lanțului de reciclare și reutilizare a acestora. Prin funcționarea corespunzătoare a sistemului se urmărește reducerea cantităților de deșeuri din ambalaje, precum și încurajarea economiei circulare și sustenabile, prin diminuarea presiunii economice asupra anumitor resurse naturale epuizabile. 

1.1. Ce este Sistemul Garanție Returnare și cum funcționează în România?

Blog - 1.1 sgr - sticle din plastic
Fotografie de Polina Tankilevitch pe Pexels.com

 

Sistemul de garanție returnare este practic o măsură aplicată pe baza unor legi specifice, prin care se urmărește consolidarea responsabilității colective în ceea ce privește gestionarea corespunzătoare a deșeurilor și protejarea mediului înconjurător. Practic, categoriile de ambalaje care sunt predispuse a ajunge la gropile de gunoi sau direct în mediul înconjurător (ambalaje de tip PET, din sticlă și dozele din aluminiu) vor putea fi achiziționate de la magazinele din România doar dacă au inclus în preț o suprataxă (în prezent de cincizeci de bani). 

 

Cumpărătorul își poate recupera banii pe care i-a plătit suplimentar prin returnarea ulterioară a acestor ambalaje la centrele special realizate sau chiar la oricare magazin parte a acestui sistem. Este adevărat că funcționarea sistemului poate fi făcută doar prin depunerea unui efort suplimentar din partea vânzătorilor și cumpărătorilor, însă avantajele obținute prin protejarea naturii și încurajarea sustenabilității fac ca acest efort să merite cu prisosință. 

 

1.2. Legislația cu privire la Sistemul de Garanție Returnare

Gestionarea deșeurilor generate în România este o problemă destul de complexă, existând mai multe documente legislative care se ocupă de această situație. Aceste legi sunt integrate în sistemul mai larg de încurajare a economiei circulare și de protejare a mediului înconjurător. Eforturile au început acum mai bine de douăzeci de ani prin impunerea unor ordonanțe de urgență, hotărâri de Guvern și legi care reglementează problema:

 

 • Ordonanța de urgență numărul 196 din 2005 ce introduce elemente de stimulare a economiei circulare. În acest document sunt stabilite obiectivele de reciclare pentru ambalaje și posibilitatea folosirii sistemului SGR ca soluție utilă.
 • Legea numărul 105 din 2006 prezintă cadrul general cu privire la gestionarea tuturor deșeurilor, inclusiv a celor din ambalaje.
 • Legea numărul 211 din 2011 definește termenii și principiile cu privire la gestionarea corespunzătoare a deșeurilor.

 

Cele mai importante hotărâri legislative, care reglementează în mod practic funcționarea sistemului SGR sunt Hotărârea de Guvern numărul 1074 pe 2021 cu privire la stabilirea sistemului și Hotărârea de Guvern numărul 1075 pe 2023 prin care se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a acestuia. 

 

Principalele prevederi ale documentelor legislative cu privire la SGR sunt:

 • Începând de la data prevăzută în legislație, anumite categorii de ambalaje primare, nereutilizabile, care au volume între 0,1 și 3 litri inclusiv, folosite pentru diferite tipuri de băuturi, vor fi suprataxate prin aplicarea unei garanții de cincizeci de bani, sumă ce va putea fi recuperată după returnarea ambalajului nereutilizabil.
 • Producătorii de astfel de ambalaje sunt obligați să realizeze înscrierea în SGR, să încheie contracte cu administratorul acestora și să marcheze pe fiecare ambalaj semnul specific care permite recuperarea garanției sticlei de plastic. Mai mult decât atât, există și obligații de evidență și raportare cu privire la ambalajele generate, precum și plata către administratorul SGR a valorii garanțiilor obținute din vânzarea produselor ambalate.
 • Comercianții de produse supuse sistemului SGR trebuie să se înregistreze în sistem prin încheierea unui contract cu administratorul și să precizeze în mod distinct pe etichete și documente fiscale valoarea suplimentară a taxei. De asemenea, aceștia nu au permisiunea de a comercializa produse ambalate de la producători neînregistrați și de a organiza puncte de returnare individuale (doar dacă suprafața magazinului depășește 200 de metri pătrați) sau comune prin intermediul cărora să returneze garanția persoanelor care aduc ambalajele folosite.
 • Legislația prevede și existența unor excepții de la obligațiile SGR, în acest sens menționându-se că persoanele care fac comerț online sau cu ajutorul automatelor, precum și comercianții din domeniul HoReCa ce desfac produsele în interiorul spațiilor nu au obligația de a adăuga suprataxa.

2. Contribuția Sistemului de Garanție Returnare în încurajarea dezvoltării economiei sustenabile și a protejării mediului înconjurător

 

Economia actuală este una plină de provocări, uneori dificil de depășit, avându-se în vedere elemente precum epuizarea resurselor naturale, poluarea mediului înconjurător și schimbările climatice negative. În acest context este extrem de utilă introducerea unor sisteme inovative de gestionare a resurselor, printre care se numără și Sistemul de Garanție a Returnării, care este considerat un instrument fundamental, cu posibilități majore de influențare pozitivă a comportamentului producătorilor, comercianților și consumatorilor de produse ambalate și îmbuteliate. 

Principalele beneficii ce rezultă din aplicarea SGR-ului sunt atât de natură ecologică, prin limitarea cantităților de deșeuri periculoase, care ajung în mediul înconjurător, cât și de natură economică prin încurajarea reciclării, reutilizării și responsabilității ecologice. 

Blog - 2. sgr - femeie, sticla, reciclare
Fotografie de SHVETS production pe Pexels.com

2.1. Rolul SGR în economia sustenabilă

Sistemul economic din România este parte a eforturilor Uniunii Europene de a se realiza o trecere viabilă către economia sustenabilă. Un element care caracterizează acest sistem este legat de reutilizarea și reciclarea produselor în vederea obținerii de beneficii economice prin scăderea costurilor legate de extracția materiilor prime. Sistemul SGR poate influența pozitiv aceste eforturi prin încurajarea unui comportament responsabil, în urma căruia toată lumea are de câștigat și prin care se pot gestiona corespunzător resurse și poate fi creată o economie rezistentă, sustenabilă și benefică generațiilor viitoare. 

 

Printre elementele ce contribuie la implementarea principiilor de economie sustenabilă prin intermediul sistemului SGR se numără:

 • Promovarea economiei circulare. Sistemul SGR încurajează și stimulează producția și folosirea de ambalaje care sunt ușor reutilizabile, reintegrabile sau reciclabile. Prin acest efort, produse prețioase se întorc în ciclul economic, unde aduc plus valoare în continuare și, mai mult de atât, presiunile asupra mediului înconjurător se reduc.
 • Responsabilizarea producătorilor și comercianților. Părțile implicate în sistem sunt încurajate să-și asume responsabilități suplimentare prin muncă activă. Deși pare un efort inutil, în realitate, măsurile luate sunt ușor de aplicat, nu presupun cheltuieli suplimentare majore, ba din contră, sunt promovate acele elemente care duc la reducerea costurilor și la adoptarea unor comportamente responsabile.
 • Stimularea inovației. Producătorii de ambalaje nerefolosibile fac eforturi pentru dezvoltarea unor produse inovative în vederea folosirii eficiente a resurselor și a unei responsabilități ecologice crescute. Aceste inovații duc, cu siguranță, la stimularea creșterii economice și la dezvoltarea unor produse benefice tuturor părților implicate.
 • Încurajarea apariției locurilor de muncă sustenabile. Prin întoarcerea în sistemul economic a deșeurilor de ambalaje care ar fi ajuns la groapa de gunoi sunt create oportunități economice, prin organizarea unor activități care să întoarcă în economia circulară produsele reciclate.  

 

2.2. Contribuția SGR la protejarea mediului înconjurător

Protejarea mediului înconjurător este o prioritate esențială a lumii actuale, deoarece problemele ecologice sunt majore și pot influența în mod negativ nu doar flora și fauna, ci și civilizația umană. Prin implementarea unor instrumente de genul sistemului SGR se promovează reciclarea și reducerea poluării, precum și educarea populației în spiritul responsabilității sociale și ecologice. Avantajele folosirii sistemului SGR în legătură cu mediul înconjurător sunt multiple:

 • Un element vizibil și extrem de valoros este reducerea cantităților de deșeuri care ajung la groapa de gunoi sau în natură. Țările care au implementat sistemul și în care acesta a ajuns să funcționeze eficient reușesc să atingă ținte de reciclare impresionante în legătură cu deșeurile de ambalaje, procentajul putând ajunge la peste nouăzeci la sută din totalul deșeurilor generate.
 • Educarea producătorilor, comercianților și consumatorilor în spirit ecologic duce la comportamente sustenabile legate și de alte probleme stringente. Asumarea unor acțiuni în această direcție de către toate părțile componente ale lanțului ajută la protejarea naturii.
 • Reciclarea ambalajelor din deșeuri contribuie la reducerea emisiilor de carbon. În acest mod sunt combătute schimbările climatice care apar din ce în ce mai des din cauza efectului de seră produs de creșterea procentajului de dioxid de carbon din atmosferă.

 

3. Provocări și oportunități pentru firmele din România legate de sistemul SGR

Sistemul SGR funcționează în România de puțin timp, existând atât elemente pozitive observate, care pot fi transformate în oportunități reale de către toate părțile participante, cât și provocări care trebuie abordate corespunzător pentru a fi depășite în mod pozitiv. Cele mai interesate de aceste aspecte sunt firmele din România care produc sau comercializează produse în ambalaje primare nereutilizabile. 

 

Principalele provocări observate de care se lovesc toate părțile lanțului sunt:

 • Costurile inițiale destul de semnificative cu privire la implementarea sistemului de retur SGR și de reciclare a ambalajelor, precum și cele de logistică ce trebuie să fie realizate. Experiența altor state a arătat că aceste costuri pot fi amortizate într-o perioadă relativ scurtă, urmând ca beneficiile ulterioare să fie însemnate.
 • Un alt element dificil este legat de atingerea conformității legislative. Reglementările cu privire la SGR pot fi destul de greu de îndeplinit, însă în acest caz există o rezolvare facilă, și anume apelarea la servicii de consultanță de mediu și de transfer de responsabilitate de mediu, puse la dispoziția tuturor celor implicați de către firme specializate în acest domeniu, care cunosc legislația în detaliu.
 • Gestionarea deșeurilor poate fi dificilă, atât din perspectiva consumatorului care trebuie să adune recipientele și să le returneze întregi (nezdrobite), cât și din cea a firmelor implicate în sistem, care trebuie să dedice resurse suplimentare în acest sens.

 

Eforturile depuse sunt, cu siguranță, generatoare de oportunități reale, printre care pot fi amintite:

 • Reducerea costurilor prin adoptarea modelului de economie sustenabilă și circulară (folosirea eficientă a resurselor, reducerea costurilor cu achiziția de materii prime sau ambalaje).
 • Îmbunătățirea imaginii de brand de către firmele care dovedesc comportament responsabil este benefică deoarece foarte mulți consumatori tind să colaboreze cu astfel de companii.
 • Participarea la efortul SGR permite deschiderea pe piețe noi prin accesul la o categorie de consumatori care este extrem de preocupată de protejarea mediului înconjurător. 

 

În concluzie, implementarea sistemului de garanție returnare reprezintă o oportunitate reală pentru toate părțile implicate (producători, vânzători și consumatori) de a rezolva în mod corespunzător problema deșeurilor din ambalaje. 

Distribuie

Comments are closed.