Ecosynergy - viza anuala

NOU! Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu

Eco Synergy » Legislatie de Mediu » NOU! Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu

In data de 11 Iunie 2020 a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul 1150/2020, Ordin prin care se aproba Procedura de aplicare vizei anuale pentru autorizatiile de mediu (simple si integrate) si intra efectiv in vigoare pe data de 11 Iulie 2020.

ASPECTE GENERALE:

Obtinerea vizei anuale este obligatorie atat pentru autorizatiile de mediu emise anterior aparitiei prezentului ordin cat si pentru autorizatiile de mediu emise ulterior aparitiei ordinului anterior mentionat.

Scopul vizei anuale este ca autoritatea competenta sa certifice faptul ca titularul autorizatiei desfasoara aceeasi activitate si in aceleasi conditii ca in momentul in care s-a autorizat din punct de vedere al protectiei mediului si ca nu au survenit modificari de fond, iar daca au survenit, autorizatia de mediu a fost revizuita.

Viza anuala se aplica sau nu se aplica de catre Ministerul Mediului, Administrația Rezervației Biosferei “Delta Dunării” pentru autorizațiile de mediu și autorizațiile integrate de mediu care intră în sfera de competență a acestora si de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului care poate delega Agentiilor Judetene. Prin exceptie, pentru anul 2020, delegarile de catre Agentia Nationala catre Agentiile Judetene se transmit in 10 zile de la publicarea Ordinului. Incepand din 2021, delegarile se transmit pana pe data de 10 Ianuarie.

Pentru solicitarea de aplicare a vizei anuale se percepe un tarif în cuantum de 100 lei în cazul autorizațiilor de mediu și 300 lei în cazul autorizațiilor integrate de mediu. Tariful nu se restituie solicitantului în cazul în care solicitarea de aplicare a vizei anuale este respinsă.

Daca exista in prezent solicitari pentru aplicarea vizei anuale sau exista autorizatii pentru care termenul de 60 de zile nu se poate respecta conform prezentului Ordin, trebuie facute solicitari pana la intrarea Ordinului in vigoare si, in aceste cazuri, conform Procedurii, autoritatea de mediu va clasa solicitarile si aplicarea vizei anuale se va face incepand cu anul urmator.

METODOLOGIE:

Pentru obtinerea viziei anuale detinatorul autorizatiei de mediu depune un dosar catre autoritatea emitenta care trebuie sa contina:

  1. a) cererea conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la procedura;
  2. b) raportul anual de mediu și/sau raportările menționate în actele de reglementare, după caz;
  3. c) declarația pe propria răspundere că desfășoară activitatea în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condițiile stabilite prin autorizație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta procedură;
  4. d) dovada achitării tarifului.

Solicitarea pentru obtinerea vizei anuale se face de catre titularul autorizatiei cu minimum 60 de zile si maximum 90 de zile inainte de ziua și luna in care a fost emisa autorizatia.

In cazul autorizatiilor de mediu revizuite termenul de 60 de zile se va calcula în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială, insa in cazul autorizatiilor integrate de mediu revizuite, se solicită aplicarea vizei în anul imediat următor revizuirii.

Atentie! In cazul in care titularul activitatii nu respecta termenul de minim 60 de zile pentru a solicita avizarea anuala, autoritatea de mediu Notifica titularul, in 5 zile lucratoare de la depunerea solicitarii, decizia de suspendare a activitatii cu o perioada egala cu numarul de zile de intarziere fata de termenul stabilit, iar perioada de suspendare incepe de la data emiterii autorizatiei.

În termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării autoritatea competenta verifică documentația depusă și stabilește dacă sunt necesare informații sau documente suplimentare, precum și necesitatea verificării amplasamentului.

Verificarea amplasamentului este obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale si cel putin la 2 ani, ulterior. În cazul autorizațiilor integrate de mediu, verificarea amplasamentului se efectuează la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale.

Ulterior verificarii documentelor si amplasamentului exista:

  1. Varianta in care se constata ca toate conditiile sunt respectate si nu au survenit modificari de fond de la momentul avizarii, nerevizuite in timp util si, in temen de 5 zile lucratoare, se emite Decizia de aplicare a vizei anuale (care va reprezenta anexa la Autorizatia de Mediu)
  2. Varianta in care se constata ca nu sunt respectate conditiile impuse prin autorizatie si au aparut modificari de fond de la momentul autorizarii initiale iar autoritatea transmite titularului activitatii o Notificare prin care solicita ca in termen de 60 de zile sa fie remediate neregulile constatate. In acelasi timp, autoritatea informeaza si Garda Nationala de Mediu despre masurile impuse titularului activitatii si termenele limita de conformare.

In cazul variantei 2 detinatorul autorizatiei trebuie sa realizeze masurile impuse si sa notifice autoritatea pentru protectia mediului cu privire la gradul de indeplinire a masurilor, termene si, desigur, sa prezinte documentele necesare dovedirii indeplinirii masurilor, daca este cazul. Autoritatea analizeaza documentele, face  verificarea de amplasament, daca se impune si, in urma constatarilor ca toate masurile au fost indeplinite,  in termen de 5 zile lucratoare, emite decizia de aplicare a vizei anuale.

In cazul in care nu sunt indeplinite masurile, autoritatea suspenda autorizatia de mediu pentru activitatea titularului. Daca nici dupa expirarea termenului de suspendare titularul nu a indeplinit masurile impuse, autoritatea emite decizia motivată de respingere a vizei anuale și informeaza Garda Natională de Mediu, in termen de 5 zile lucratoare. In acest caz, titularul activitatii este obligat sa solicite emiterea unei noi autorizatii.

Procedura la Ordinul 1150/2020 poate fi consultata AICI.

Distribuie

Comments are closed.