Blog - Metan - cover

Metanul – rolul gazului în economie și eforturile necesare pentru protejarea mediului înconjurător

Utilizarea diverselor surse de energie și a unor materii prime variate pentru industrie reprezintă demersuri obligatorii pentru dezvoltarea economiei și pentru o viață confortabilă și prosperă. Un produs ce poate fi folosit cu succes pentru îndeplinirea ambelor scopuri este gazul metan, un gaz ce are în prezent un rol economic major în România. 

 

Arderea și industrializarea acestui gaz oferă numeroase beneficii, însă aceste proceduri nu sunt lipsite de provocări din cauza unor efecte negative asupra mediului înconjurător, cel mai însemnat dintre acestea fiind considerat contribuția emisiilor de gaz metan la accentuarea efectului de seră și la încălzirea climatică globală. Gazul metan este un produs indispensabil în contextul economic actual însă utilizarea lui pe scară largă trebuie să fie făcută în așa fel încât efectele negative asupra sistemelor ecologice și asupra vieții umane să fie minime. 

 

Articolul următor oferă informații utile în acest sens antreprenorilor din România care doresc să adopte o atitudine responsabilă față de întreaga umanitate. Astfel, se va putea afla ce este gazul metan, ce structură are și care sunt sursele de apariție. În plus, se vor descoperi rolul îndeplinit de gazul metan în economia actuală și modalitatea de utilizare cât mai ecologică și mai prietenoasă cu planeta.

 

1.Metanul – ce este acest gaz?

Gazele naturale sunt produse foarte importante în sistemul economic mondial, având rol semnificativ, atât în producerea de energie electrică și termică, cât și pentru industrializarea lui, în scopul producerii de diferite substanțe utile. Dintre aceste substanțe se remarcă gazul metan, un compus organic simplu, des răspândit în natură, cu o capacitate calorică însemnată, care prin diferite procedee industriale poate fi transformat într-o serie de produse secundare utile.

Blog - 1. Ce este gazul metan
Sursa foto: shutterstock.com

 

1.1. Structura metanului și reacția de ardere a acestuia

Gazul metan este un compus organic simplu ce se prezintă sub forma unei hidrocarburi formate dintr-un atom de carbon și patru atomi de hidrogen. Este prezent în natură sub formă de gaz natural, fiind componenta principală a acestuia. În condiții de temperatură și presiune normală, gazul metan este inodor, incolor, insolubil în apă și solubil în solvenți. Prin arderea gazului metan se eliberează cantități mari de energie sub formă de energie termică (8560 kcal/m3) și lumină. 

 

Datorită structurii gazului metan și a proprietăților lui unice acesta poate fi implicat în mai multe tipuri de reacții, utile pentru obținerea de diferite beneficii:

 

 • Reacția de ardere a metanului. Această reacție are un rol deosebit de important în economia actuală, deoarece permite obținerea unei cantități însemnate de energie termică. Practic, gazul metan intră în reacție cu oxigenul din atmosferă rezultând o cantitate însemnată de energie termică, oxigen și dioxid de carbon. Această reacție este considerată una ecologică, pentru că produsele rezultate nu sunt poluante și nu afectează plantele și animalele.
 • Reacția de reformare a metanului. Gazul metan, în combinație cu apa sub formă de abur, se descompune în hidrogen și monoxid de carbon printr-un procedeu numit reformare cu abur. Această reacție este folosită pe scară largă pentru producerea de hidrogen util în numeroase procese industriale.
 • Reacția de halogenare. Prin reacția gazului metan cu diverși halogeni, cum ar fi clorul sau bromul, rezultă diverși compuși organici halogenați, folosiți ca materie primă în industria chimică.
 • Reacția de cracare. Prin arderea metanului în condiții speciale de temperatură și presiune se obține un praf de carbon cunoscut sub numele de negru de fum, produs extrem de util în industrializarea cauciucului sintetic.

 

1.2. Sursele de apariție a gazului metan

Gazul metan este o substanță chimică organică, prezentă pe scară largă în întreaga lume, fiind astfel unul dintre cele mai folositoare societății omenești. De la descoperirea lui în 1778 de către celebrul fizician Alessandro Volta și până în prezent, gazul metan a oferit numeroase beneficii prin ardere și industrializare, însă a dus și la provocări diverse, în special din cauza rolului în accentuarea efectului de seră și a încălzirii climatice. 

 

Sursele de apariție a gazului metan sunt atât de tip natural, cât și de tip antropic (create de om). În prima categorie se numără emisiile de gaz metan ce apar în urma descompunerii anaerobe a materiei vegetale, precum și cele geologice, ca de exemplu cele din depozitele subterane de petrol și gaze naturale sau din vulcani.

 

Sursele antropice ale emisiilor de gaz metan sunt majore, fiind necesară o abordare atentă pentru reducerea riscurilor:

 

 • Industria energetică este cea mai mare generatoare de metan. Acest gaz este prezent fie singur, fie în amestec cu petrolul, iar prin aplicarea diferitelor procese industriale poate ajunge în atmosferă în cantități însemnate.
 • Agricultura, prin cultivarea plantelor și creșterea animalelor, generează foarte mult gaz metan. Acesta apare în urma digestiei anaerobe din stomacul ierbivorelor (vacile în special) și din fermentarea anaerobă a deșeurilor agricole.
 • Gestionarea deșeurilor menajere prin depunerea acestora în gropi de gunoi generează gaz metan ca produs secundar în urma reacțiilor de fermentație bacteriană anaerobă.

2. Rolul arderii metanului în economia actuală

Blog - 2. Rolul arderii gazului metan în economia actuală
Sursa foto: shutterstock.com

 

Economia actuală se află într-o perioadă de tranziție, plină de provocări și riscuri. Prin aplicarea unor principii și procedee diverse se urmărește trecerea la o economie verde, prietenoasă cu mediul înconjurător, dar care, în același timp, să permită o viață prosperă și sănătoasă. Folosirea gazului metan în acest efort este văzut ca un factor cheie, datorită regenerabilității lui, a efectului minim asupra vietăților și plantelor și din perspectiva diversificării surselor de energie. 

 

Totuși, demersul nu este unul lipsit de probleme, una dintre cele mai semnificative fiind potențialul gazului de a contribui la creșterea efectului de seră și a temperaturilor globale, fenomene puse în legătură cu accentuarea unor fenomene meteorologice severe (furtuni, tornade, secetă, inundații).

 

2.1. Arderea metanului în scop casnic

Gospodăriile din întreaga țară folosesc în mod frecvent gazul metan pentru obținerea de energie termică, utilizată pentru încălzirea spațiilor și pentru prepararea alimentelor. Motivele acestei practici vin dintr-o abundență a produsului, din ușurința distribuției, din capacitatea calorică superioară și din prețul mai mic decât cel al altor soluții. Arderea gazului metan se poate face cu ajutorul unor dispozitive simple (aragaz sau centrala termică pe gaz) printr-un proces rapid și eficient, ce permite încălzirea corespunzătoare a locuințelor și gătirea alimentelor într-un timp scurt. 

 

Printre elementele provocatoare în legătură cu folosirea gazului metan în scop casnic se numără eventualele incidente, cum ar fi intoxicațiile cu metan (gazul este periculos pentru om și animale) sau pericolul de explozie (în amestec cu aerul din atmosferă se creează condiții ce favorizează o astfel de problemă). 

 

Situațiile problematice pot fi manageriate prin soluții diverse, cum ar fi amestecul gazului metan inodor cu substanțe chimice ce îi dau un miros caracteristic, ușor de identificat, montarea unor detectoare de gaz ce pot comanda automat închiderea conductei și folosirea unor dispozitive de ardere dotate cu elemente de siguranță.

 

2.2. Utilizarea metanului în scop industrial

Gazul metan reprezintă o resursă foarte valoroasă și cu utilizări versatile în numeroase arii ale sectorului industrial. Prin folosirea lui într-o varietate de procese și aplicații pot fi obținute beneficii evidente, însă în același timp este necesară o atenție deosebită în vederea administrării provocărilor, astfel încât acestea să nu se manifeste sub forma unor neajunsuri vizibile. 

 

Industria utilizează gazul metan în diverse moduri, cum ar fi producția de energie termică și electrică sau industrializarea pentru generarea diferitelor produse chimice și a altor materiale. Gazul este folosit pe scară largă în prezent, deoarece are conținut energetic mai ridicat decât a altor soluții, cum ar fi petrolul sau cărbunele, emite o cantitate redusă de poluanți în timpul procesului de ardere și poate fi folosit într-o varietate de reacții în urma cărora rezultă produse utile. 

 

Printre cele mai frecvente întrebuințări ale gazului metan în industrie se numără:

 • Producția de energie. Prin arderea gazului metan rezultă o cantitate ridicată de energie termică ce poate fi folosită ca atare sau transformată în energie electrică, cu ajutorul unor turbine și a unor generatoare. În prezent, o parte însemnată a curentului electric folosit în mediul casnic și industrial provine din această ardere, procedeul fiind preferat în defavoarea cărbunelui, deoarece rezultatele arderii nu au o influență negativă majoră asupra mediului înconjurător.
 • Manufacturarea de produse chimice. Acest gaz este materie primă pentru producerea unei game extrem de variate de substanțe chimice. Prin intermediul unor reacții variate rezultă substanțe, cum ar fi amoniacul, etilena, metanolul sau hidrogenul, toate de o utilitate maximă în producerea de îngrășăminte chimice, mase plastice sau alte produse chimice utile.
 • Procese de căldură directă. Unele industrii necesită obținerea unor temperaturi precise, lucru ce se poate obține cu ușurință prin arderea gazului metan. Industria alimentară sau cea a producerii sticlei se bazează pe arderea gazului, pentru că este un proces economic eficient, ușor de pus în practică.

 

Printre avantajele folosirii gazului metan în industrie se numără:

 • Posibilitatea de ardere a acestuia într-un mod care generează cantități mari de energie (eficiență energetică), element care contribuie la reducerea costurilor și la creșterea eficienței operaționale.
 • Gazul metan este disponibil în orice moment în cantități suficiente. Rezervele mondiale sunt suficiente pentru zeci sau sute de ani de folosire, existând chiar posibilitatea generării acestuia prin procese simple, prin fermentarea anaerobă a resturilor vegetale.
 • Arderea gazului metan se face cu emisii reduse de poluanți. Prin aplicarea lui în industrie se contribuie la îmbunătățirea calității aerului din zona marilor orașe și se reduce efectul negativ asupra mediului înconjurător.

 

3. Sfaturi și recomandări pentru folosirea gazului metan într-un mod ecologic

Blog - 3. Sfaturi si recomandari pentru folosirea gazului metan
Sursa foto: shutterstock.com

 

Folosirea gazului metan oferă avantaje majore în industrie și în activitatea casnică deopotrivă. Acest produs este asociat, însă, cu efectul de seră. Se cunoaște faptul că anumite gaze, ca de exemplu dioxidul de carbon, se comportă asemenea unei folii a unui solar ce captează energia termică a soarelui la nivelul solului, nepermițând disiparea acesteia în spațiu. În acest mod au loc creșteri însemnate de temperaturi la nivel global, element care se manifestă în practică sub forma înmulțirii fenomenelor meteorologice extreme. 

 

Studiile au demonstrat că gazul metan poate avea o influență semnificativă în acest sens, fiind de cel puțin patruzeci de ori mai dăunător decât dioxidul de carbon. În urma acestei observații rezultă obligativitatea luării unor măsuri speciale pentru evitarea deversărilor de metan în atmosferă. Rolul cel mai important în acest sens este al mediului economic, de aici având loc cele mai mari emisii. 

 

Pentru reducerea emisiilor de metan, întreprinzătorii din domenii diverse, precum agricultura, extracția resurselor naturale și industrie, pot pune la punct diferite practici și proceduri care să permită folosirea metanului într-un mod cât mai ecologic:

 • Fiecare activitate trebuie să fie analizată îndeaproape, pentru a se identifica precis care sunt emisiile de gaz metan și ce poate fi făcut pentru limitarea acestora. Pentru un demers corespunzător se recomandă să se apeleze la firme specializate în consultanță de mediu care au specialiști cu experiență și care știu ce au de făcut pentru rezolvarea satisfăcătoare a situației. Prin folosirea serviciilor de transfer de responsabilitate se poate obține o eliberare totală de grijă în această direcție, firma care preia responsabilitatea ocupându-se de toate chestiunile semnificative.
 • Un procedeu ușor de aplicat, care influențează pozitiv mediul înconjurător în ceea ce privește arderea gazului metan este legat de folosirea unor echipamente și tehnologii eficiente din punct de vedere energetic. Cu ajutorul acestora se obțin rezultate bune printr-un consum minim de combustibil, ceea ce reduce și mai mult emisia de poluanți.
 • Anumite industrii, ca de exemplu creșterea animalelor sau depozitarea gunoiului menajer, au ca efect secundar eliberarea unor cantități majore de metan în aer. Prin folosirea unor tehnologii de captare, stocare și industrializare a metanului se poate reduce semnificativ acest proces negativ.

 

În concluzie, gazul metan este un produs esențial pentru viața modernă, însă folosirea lui duce și la apariția unor provocări, cum ar fi accentuarea efectului de seră, provocări ce trebuie să fie manageriate pentru limitarea urmărilor negative. 

Distribuie

Comments are closed.