Protectia Mediului inconjurator

Mediul înconjurător – partenerul de lungă durată pentru orice companie

Eco Synergy » Protectia Mediului » Mediul înconjurător – partenerul de lungă durată pentru orice companie

De-a lungul istoriei, am parcurs mai multe epoci care și-au lăsat amprenta asupra mediului și a dezvoltării societății în ansamblu. Însă, odată cu Revoluția Industrială, oamenii au început să dezvolte într-un ritm accelerat diverse tehnologii, care au condus societatea într-o așa-zisă Epocă a Petrolului.

Totuși, în zilele noastre, după părerea mai multor specialiști, se pare că traversăm o nouă epocă, ce lasă urme adânci asupra întregii planete: Epoca Plasticului. Dacă oamenii nu conștientizează, la timp, că mediul înconjurător trebuie să fie un partener de lungă durată, atunci este posibil să atingem un punct critic, fără întoarcere, care va destabiliza viața atât în plan personal, cât și economic. 

            

1. Mediul înconjurător – influențat de lumea afacerilor

Orice afacere are un impact mai mic sau mai mare asupra mediului înconjurător. De aceea, companiile sunt judecate și după modul în care acestea contribuie la bunăstarea societății din care fac parte. Cu alte cuvinte, clienții, acționarii și angajații care susțin compania, își doresc să vadă felul în care conceptul de responsabilitate socială corporativă (CSR) este pus în practică. Protejarea mediului înconjurător este un factor important al conceptului de CSR.

1.1. Mediul înconjurător – aspecte generale

Mediul înconjurător a oferit oamenilor, dintotdeauna, toate resursele necesare pentru a beneficia de o viață sănătoasă și echilibrată. Însă, pe măsură ce numărul de locuitori al planetei a crescut, iar companiile au început să se diversifice și să consume din ce în ce mai multe resurse, mediul a avut și are, în continuare, cel mai mult de suferit. Precum acei invitați care nu respectă nici gazda, nici locuința acesteia, așa nici oamenii, de foarte multe ori, nu respectă mediul înconjurător și îl poluează prin cantitățile enorme de deșeuri care nu sunt colectate și valorificate la timp.

Însă, atunci când oamenii au acces la informație și sunt la curent cu problemele mediului înconjurător, pot fi determinați să realizeze o schimbare și să ceară instituțiilor și companiilor să-și asume, la rândul lor, responsabilitatea pentru deșeurile create și să adopte măsuri care să asigure reciclarea unei cantități cât mai mari de deșeuri, indiferent dacă este vorba despre reciclarea plasticului sau reciclarea sticlei.

Iată câteva aspecte generale privind mediul înconjurător, care oferă o imagine de ansamblu și explică de ce trebuie să aplici măsuri de protejare a mediului:

 • din activitățile oamenilor rezultă gaze cu efect de seră, iar cele mai răspândite sunt dioxidul de carbon (CO2) și metanul (CH4). Nivelurile ridicate ale acestor gaze conduc la încălzirea globală, care se manifestă prin topirea ghețarilor, secete, inundații, creșterea nivelului mării, furtuni și incendii de vegetație;
 • temperatura Pământului este determinată de emisia de gaze cu efect de seră. Dacă emisiile nu vor fi reduse, până în 2025 este posibil să atingem pragul critic de +1,5 grade Celsius;
 • în ultimii 500 de ani, cel puțin 900 de specii au dispărut, iar, în marea majoritate a cazurilor, de vină sunt activitățile oamenilor, cum ar fi distrugerea și poluarea habitatelor naturale;
 • poluarea afectează peste 100 de milioane de oameni din întreaga lume, în fiecare an, peste 10 milioane de oameni decedează din cauza poluării.

Guvernele din întreaga lume încearcă să prevină o deteriorare permanentă a mediului înconjurător. De exemplu, Acordul de la Paris din 2015 a avertizat în privința pericolelor legate de creșterea temperaturii globale, iar principalul obiectiv este să mențină temperatura sub pragul de +2 grade Celsius.

Însă, aceste eforturi trebuie să fie susținute de oamenii și de industriile din întreaga lume. Sustenabilitatea este singurul mod prin care calitatea vieții va putea rămâne la un nivel acceptabil. Aspectele generale care vizează mediul înconjurător amintesc, de fapt, că fără aplicarea principiilor sustenabile, situația se deteriorează până atinge punctul critic. Iar odată ce trecem de acel punct critic, nu mai există cale de întoarcere.

1.2. Poluarea mediului înconjurător

Poluarea afectează atât mediul înconjurător, cât și lumea afacerilor, din punct de vedere economic.

Atunci când companiile poluează mediul înconjurător, acest lucru are consecințe nefaste pe toate planurile. Gradul de poluare nu afectează numai sănătatea oamenilor și a mediului, ci și viitorul companiei! De exemplu, o afacere poate avea o amprentă mare de carbon, ceea ce poate îndepărta potențiali clienți care vor alege să susțină o firmă care pune preț pe sustenabilitate.

Poluarea mediului înconjurător poate fi observată din trei perspective: poluarea aerului, poluarea apei și poluarea solului.

1. Poluarea aerului

Poluarea aerului

În cele mai multe cazuri, poluarea aerului se datorează:

 • emisiilor de gaze cu efect de seră;
 • arderii necorespunzătoare a deșeurilor;
 • fumului de eșapament provenit de la mașini și din industria transporturilor;
 • sistemelor de ventilație deficitare, care nu sunt periodic revizuite;
 • ozonului provenit de la diferite echipamente, cum ar fi imprimantele laser și nu numai.

Industriile, domeniile și locațiile cu un risc ridicat de poluare a aerului sunt:

 • construcțiile;
 • reparațiile auto;
 • agricultura;
 • mineritul;
 • laboratoarele;
 • curățătoriile chimice;
 • serviciile de transport;
 • producția industrială care utilizează utilaje și substanțe chimice.

2. Poluarea solului

Poluarea solului

Dacă afacerea ta folosește substanțe cu risc ridicat de poluare a solului, atunci trebuie să acorzi mare importanță felului în care acestea sunt depozitate, pentru a nu contamina terenul. De asemenea, încearcă să depozitezi cantitatea de care ai nevoie în viitorul apropiat separat de celelalte substanțe care nu prezintă risc de poluare.

Substanțele cu risc ridicat de poluare a solului sunt următoarele:

 • pesticidele;
 • petrolul;
 • substanțele chimice;
 • substanțele radioactive.

Un sol toxic reprezintă un pericol iminent în agricultură și în industria alimentară. Fie solul nu mai este suficient de roditor pentru următoarele culturi, fie va produce roade contaminate, care pun în pericol sănătatea oamenilor.

3. Poluarea apei

Poluarea apei

Apa din mări, oceane, fluvii și râuri poate fi contaminată atunci când o companie deversează anumite substanțe la suprafața apei sau în subteran, fie în mod intenționat, fie în mod accidental. Cele mai grave situații privind poluarea apei sunt date de:

 • deversările de pesticide și fertilizanți din agricultură;
 • deversările de petrol;
 • deversările de substanțe chimice incorect depozitate;
 • solul, nămolul și alte substanțe rămase în urma proiectelor de construcții civile și industriale;
 • deversările de soluții speciale și saline folosite la dezghețatul străzilor în perioada iernii;
 • funcționarea deficitară a țevilor de canalizare.

1.3. Ambalajele – un risc crescut de poluare

La nivel global, în toate cazurile de poluare, mai există un factor care are un impact deosebit de negativ asupra mediului înconjurător: poluarea cauzată de deșeurile de ambalaje, în special cele din plastic.

Legislația din România stabilește faptul că fiecare operator economic trebuie să raporteze cantitatea de ambalaje care a fost pusă pe piață, dar și să susțină, din punct de vedere financiar, colectarea și valorificarea deșeurilor care provin de la ambalaje.

Deșeurile de ambalaje trebuie să fie separate, pentru a putea fi colectate selectiv. Astfel, ele pot fi clasificate în câteva categorii: hârtie, carton, sticlă, plastic, metal, lemn și aluminiu. Compania ta este obligată să țină o evidență clară a deșeurilor din ambalaje privind: tipul de material și cantitatea produsă.

Dintre toate acestea, poluarea provocată de deșeurile din plastic este, de departe, factorul cel mai periculos pentru sănătatea întregului ecosistem. Datele indică faptul că poluarea provocată de deșeurile din plastic reprezintă un pericol real pentru viitorul planetei. Dacă fiecare companie nu va depune un efort susținut pentru a avea o planetă sănătoasă, atunci resursele naturale vor dispărea, multe specii de animale și plante vor fi pe cale de dispariție și viața oamenilor se va schimba total.

Pentru a înțelege impactul devastator al ambalajelor din plastic asupra mediului înconjurător, trebuie reținute următoarele aspecte:

 • plasticul se descompune în 500 – 1000 de ani;
 • la nivel mondial, numai o cantitate de 9% din deșeurile din plastic este reciclată, iar o cantitate de 12% este incinerată. Acest lucru înseamnă că 79% ajunge în sol ori în oceane;
 • aproximativ 100.000 de animale marine mor, în fiecare an, din cauza deșeurilor din plastic, iar numărul este posibil să fie chiar mai mare de atât;
 • se estimează faptul că, în fiecare an, aproximativ 8 milioane de tone de plastic ajung în oceane.

În acest context, este necesar ca fiecare companie să conștientizeze impactul pe care îl are asupra mediului și să adopte, din timp, măsuri care nu numai să ajute la dezvoltarea afacerii, ci și la protejarea mediului!

2. Măsuri pentru protejarea mediului înconjurător

Protectia Mediului

Pentru ca orice companie să aibă succes în viitor, protejarea mediului înconjurător trebuie să fie luată în considerare, în strategia de lungă durată. Este necesar ca afacerea ta să aibă un mod de lucru sustenabil, cu alte cuvinte, activitățile desfășurate nu trebuie să distrugă resursele planetei.

Deși o companie poate observa anumite dezavantaje, atunci când aplică pentru prima dată măsuri pentru protejarea mediului, cum ar fi: costuri crescute pentru cercetarea și investiția în metode de reducere a poluării sau durata mai mare de timp pentru implementarea acestor măsuri, eforturile urmează să fie răsplătite. Pe termen lung, alegerile făcute pentru protejarea mediului înseamnă costuri mai reduse privind folosirea resurselor și consolidarea unei imagini de succes și a unui brand de încredere pentru clienți.

Din ce în ce mai mulți oameni sunt conștienți de consecințele poluării mediului înconjurător, așadar, dacă au de ales între produsele și serviciile oferite de două firme, vor alege firma care conștientizează la un nivel mai ridicat responsabilitatea față de natură!

Măsurile pe care le poate lua compania ta pentru a proteja mediul înconjurător sunt următoarele:

1. Solicitarea unei consultanțe de mediu

consultanță de mediu te ajută să înțelegi cât de mare este impactul pe care compania ta îl are asupra mediului. Acest tip de consultanță te ajută să stabilești:

 • care este valoarea amprentei de carbon generate;
 • cât de mult poți să reduci impactul asupra mediului;
 • care sunt obligațiile față de Fondul de Mediu.

Astfel, vei beneficia de întocmirea unui plan care te va ghida în acțiunile ce urmează să fie implementate în viitor, în cadrul companiei tale.

2. Gestionarea eficientă a deșeurilor

Gestionarea eficientă a deșeurilor te ajută să obții rezultate în două direcții importante pentru protejarea mediului, și anume: reducerea impactului negativ asupra mediului și a sănătății oamenilor și valorificarea acelor deșeuri care pot fi reciclate.

O gestionare eficientă a deșeurilor este posibilă prin regula celor 3 R-uri: reduce, reutilizează și reciclează. Această regulă reprezintă o tehnică eficientă de sustenabilitate, care instituie aplicarea unor măsuri eficiente din partea companiei pentru a reduce cantitatea de deșeuri cu impact asupra mediului înconjurător.

Reducerea deșeurilor înseamnă eliminarea risipei chiar de la sursă. Uneori, deșeurile reprezintă rezultatul unei organizări deficitare sau a unor tehnici ineficiente de lucru. Încearcă să schimbi anumite operațiuni ale afacerii tale, pentru a observa dacă este posibilă sau nu reducerea deșeurilor chiar de la sursă.

Prin reutilizare se înțelege folosirea materialelor de mai multe ori pentru a obține același rezultat. În acest sens, reutilizarea ambalajelor în mod ecologic presupune un sistem care nu afectează sănătatea și siguranța consumatorilor. Însă, din nefericire, această regulă este mai dificil de aplicat pentru majoritatea companiilor.

Prin reciclare se înțelege utilizarea deșeurilor pentru a obține alte produse. Materialul reciclat poate fi transformat fie într-o versiune nouă, fie într-un produs cu totul și cu totul diferit. Cu alte cuvinte, implică un proces complex, de aceea, este necesar să sortezi deșeurile în funcție de material. Reciclarea este o metodă eficientă a gestionării deșeurilor, deoarece împiedică poluarea mediului înconjurător.

3. Transferul responsabilității deșeurilor

În lupta pe care o duce compania ta împotriva poluării mediului, ai nevoie de un partener de încredere, care să te ajute să îți îndeplinești obiectivele.

OTR-ul reprezintă o Organizație de Transfer de Responsabilitate, iar aceasta s-a transformat, între timp, în OIREP.

OIREP-ul reprezintă o Organizație de Îndeplinire a Răspunderii Extinse a Producătorilor. Prin OUG 74/2018, producătorii de produse ambalate sunt obligați să ia cele mai eficiente măsuri pentru a colecta, a sorta și a recicla deșeurile care provin din ambalaje. Astfel, OIREP-ul poate prelua responsabilitatea gestionării corecte a deșeurilor din ambalaje.

Legea 249/2015 stabilește obiective anuale, clare, de reciclare și de valorificare a deșeurilor de ambalaje. Astfel, OIREP-ul ajută la îndeplinirea unor obiective de reciclare prestabilite. Pentru neîndeplinirea obiectivelor de reciclare, compania plătește o penalizare în valoare de 2 lei pentru fiecare kilogram lipsă din cota anuală, iar la un control fiscal, pe ultimii 5 ani de activitate, pentru ambalajele care nu au fost valorificate conform legislației în vigoare, compania este pasibilă de plata sumelor retroactiv.

În foarte multe cazuri, o companie nu poate gestiona de una singură responsabilitatea privind reciclarea deșeurilor din ambalaje, deoarece presupune un efort logistic și economic care depășește puterea companiei. Însă, ai la dispoziție o variantă care te scutește de întregul efort pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare: realizarea unui contract cu un OIREP. Așadar, este indicat să analizezi situația companiei tale și, dacă ai nevoie de ajutor, solicită asistența unei OIREP care preia această responsabilitate și urmărește îndeaproape fiecare pas al procesului de colectare și valorificare, astfel încât compania ta va îndeplini, cu succes, obiectivele vizate!

4. Adoptarea unor noi decizii

Dorința pentru protejarea mediului înconjurător trebuie să vină, mai întâi, de la factorii de decizie ai companiei. Dacă aceștia adoptă măsuri verzi, care au un impact redus asupra planetei, atunci reușesc să consolideze reputația companiei, lucru care se va materializa în câștigarea încrederii clienților.

De exemplu, un pas important pentru o companie este trecerea la energia regenerabilă, care provine din surse inepuizabile. În caz contrar, arderea combustibililor fosili produce emisii de gaze cu efect de seră, care au un impact deosebit de negativ asupra mediului înconjurător.

Totodată, trecerea la energie regenerabilă înseamnă o alternativă eficientă pentru o companie, deoarece se poate desprinde de piața incertă a combustibililor fosili, unde situația privind petrolul și gazele naturale este destul de volatilă.

Ai la dispoziție o varietate mare privind sursele de energie regenerabilă, printre care:

 • energia solară;
 • energia eoliană;
 • energia geotermală.

5. Promovarea unor campanii de conștientizare a impactului poluării

De cele mai multe ori, pentru a lupta eficient împotriva poluării, este nevoie de transparență și comunicare. O companie care aplică în mod eficient conceptul de CSR, înțelege nevoia de introducere a unor proiecte de conștientizare a impactului poluării asupra mediului înconjurător.

Conceptul de CSR privind protejarea mediului înconjurător se poate materializa prin intermediul unor acțiuni care se concentrează pe:

 • reciclarea deșeurilor;
 • managementul corespunzător al deșeurilor;
 • folosirea de energie regenerabilă;
 • diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră produse de operațiunile companiei;
 • adoptarea unor decizii verzi privind mijloacele de transport folosite de companie.

În concluzie, este de la sine înțeles faptul că orice companie dorește să câștige cât mai mulți clienți și să aibă profit. Însă, aceste lucruri nu ar putea fi posibile fără aplicarea unor măsuri care să protejeze și mediul înconjurător. Dacă și compania ta întâlnește dificultăți privind realizarea obiectivelor de reciclare a deșeurilor, apelează la ajutor specializat pentru a transfera această responsabilitate. La urma urmei, o afacere de succes nu poate exista fără decizii responsabile privind un mediu înconjurător sănătos!

Sursa foto: Shutterstock.com

Distribuie

Comments are closed.