Legea 249 din 2015

Legea 249 din 2015

Eco Synergy » Ambalaje » Legea 249 din 2015

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 809 din 30 octombrie 2015.

1. Legea 249 din 2015 stabileste cadrul legislativ care reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

1.1 Legea 249 – câteva articole din continutul legii :

Art. 1. – (1) Prezenta lege reglementeaza gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje in vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

(2) Dispozitiile prezentei legi se aplica cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguranta, protectia sanatatii si igiena produselor ambalate, a cerintelor de transport si a normelor privind gestionarea deseurilor periculoase.

Art. 2. – Sunt supuse prevederilor prezentei legi toate ambalajele introduse pe piata, indiferent de materialul din care au fost realizate si de modul lor de utilizare in activitatile economice, comerciale, in gospodariile populatiei sau in orice alte activitati, precum si toate deseurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

Art. 3. – (1) Semnificatia termenilor specifici utilizati in prezenta lege este prevazuta in anexa nr. 1.

(2) Definitiile prevazute la alin. (1) se completeaza cu definitiile din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, precum si cu definitiile prevazute la art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 50/2015.

Art. 4. – Prezenta lege stabileste masurile destinate, ca prioritate, prevenirii producerii deseurilor de ambalaje si, ca principii fundamentale suplimentare, reutilizarii ambalajelor, reciclarii si altor forme de valorificare a deseurilor de ambalaje si, in consecinta, reducerii eliminarii finale a unor astfel de deseuri.

Art. 5. – (1) Se admite introducerea pe piata numai a ambalajelor care indeplinesc cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2.

(2) Este interzisa obstructionarea introducerii pe piata a ambalajelor care indeplinesc cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), se interzice, incepand cu data de 1 iulie 2018, introducerea pe piata nationala a pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), se interzice, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire, cu maner.

Art. 6. – (1) Se considera ca sunt respectate cerintele esentiale prevazute in anexa nr. 2, daca ambalajele sunt conforme cu:

a) standardele romane si/sau standardele nationale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, care adopta standarde armonizate, ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b) standardele romane, pentru domeniile in care nu sunt adoptate standarde europene armonizate.

(2) Lista cuprinzand standardele romane care adopta standarde europene armonizate prevazute la alin. (1) lit. a) se aproba si se actualizeaza prin ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 120 de zile de la data comunicarii de catre Asociatia de Standardizare din Romania.

(3) Asociatia de Standardizare din Romania comunica Comisiei Europene textul standardelor romane prevazute la alin. (1) lit. b), care raspund cerintelor prevazute in anexa nr. 2, in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeana, de modificare a Directivelor 89/686/CEE si 93/15/CEE ale Consiliului si a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE si 2009/105/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului si a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului….

Pentru a vizualiza continutul complet in ce priveste Legea 249 din 2015 click aici.

2. Legea 249 din 2015 – Recent modificată prin Ordonanța nr. 1/2021 a Guvernului.

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, prin care sunt reglementate măsuri destinate, ca prioritate, prevenirii generării deșeurilor de ambalaje.

2.1 Legea 249 din 2015 – cateva din modificarile/completarile aduse de Ordonanta 1/2021:

  • Posibilitatea Romaniei de a solicita prorogare cu pana la 5 ani a termenelor pentru indeplinirea noilor obiective mentionate in Anexa 5 la Legea 249
  • La Art 15 se introduc 15 noi articole care clarifica aspecte tehnice in legatura cu reciclarea ambalajelor (punctul de masurare al reciclarii, modul in care se masoara, ce se considera reciclare si ce nu) si fac referire la modificarea cotei de atingere a obiectivelor in raport cu ambalajele reutilizabile si ponderea acestora; 
  • La Anexa 2 „CERINȚE ESENȚIALE privind compoziția și caracterul reutilizabil și valorificabil al ambalajelor” sunt incluse obligatii si clarificari cu scopul de a introduce mai specific obligatia producatorilor de fabrica ambalajul tinand cont de usurinta si/sau posibilitatea reutilizarii, colectarii si reciclarii acestuia in contextul trecerii de la economie lineara la o economie circulara. 
  • Se modifică modifica Anexa nr. 5 la Legea 249 în sensul că se adauga si obiectivele incepand cu 2030 si se precizează că pentru anul 2025 si 2030 valorile minime ale obiectivelor de valorificare și, respectiv, reciclare a deșeurilor de ambalaje vor fi aplicabile începând cu 1 ianuarie. 

Pentru a vedea principalele modificari ale legii 249 si versiunea actualizata cu modificarile Ordonantei Guvernului nr. 1 vizualizați sau descărcați documentul aici.

Distribuie

Comments are closed.