3. Consecințele poluării termice

Impactul industriei asupra mediului – protejarea naturii și a sănătății oamenilor

Eco Synergy » Transfer responsabilitate » Impactul industriei asupra mediului – protejarea naturii și a sănătății oamenilor

Un mediu sănătos este vital pentru societatea umană. În ultima vreme, au început să fie abordate tot felul de măsuri în vederea protejării naturii, printre acestea putând fi amintite unele soluții pentru inversarea unor efecte negative, adaptarea pentru minimizarea daunelor, refacerea ecosistemelor esențiale sau protejarea cu strășnicie a tot ceea ce există pentru a reuși să fie transmis în stare intactă generațiilor viitoare. 

 

O problemă extrem de importantă, cu care se confruntă omenirea în prezent, este legată de activitatea industriei de pe întreg globul și de efectul pe care aceasta îl are asupra mediului înconjurător. În urma desfășurării activităților în diferite domenii industriale rezultă o cantitate foarte mare de deșeuri, ceea ce duce, în mod evident, la poluare. Din păcate, lumea nu poate să existe fără industrie, aceasta producând o mulțime de lucruri necesare vieții sub toate aspectele sale.

 

În articolul de mai jos vei descoperi care sunt efectele industriei asupra mediului, cum pot gestiona cât mai eficient deșeurile industriale diferitele firme care le generează, vei afla care sunt efectele diferitelor tipuri de industrii și ce măsuri pot fi luate în vederea combaterii și diminuării poluării.

 

1. Impactul industriei asupra mediului – informații generale

Problema protecției mediului înconjurător și a efectelor negative pe care industria le aduce cu sine este una discutată la nivel global. Toată lumea caută soluții pentru a îmbunătăți situația și pentru a reduce efectele negative tot mai vizibile ale activității desfășurate de diferite industrii asupra naturii. Deși mulți s-ar gândi că închiderea industriei este cea mai bună metodă prin care să dispară poluarea, adevărul este că nimeni nu și-ar mai putea imagina astăzi viața fără acest domeniu al economiei, care aduce cu sine locuri de muncă numeroase, diferite produse și servicii utile oamenilor, precum și alte beneficii extrem de importante. Din acest motiv, se impune descoperirea unor soluții optime pentru a reduce cantitatea de deșeuri produse de industrii, acest lucru reprezentând o idee viabilă din toate punctele de vedere. 

 

Efectele negative ale industriei asupra mediului 

Înainte de a fi luate orice măsuri cu privire la eradicarea efectelor negative ale activității industriale, este indicat să fie cunoscute în mare de toată lumea:

 • consumarea resurselor epuizabile;
 • creșterea numărului depozitelor și spațiilor de gunoi care vor primi deșeurile;
 • poluarea solului și a apei;
 • poluarea fonică;
 • creșterea producției de metan, substanță care este toxică pentru animale, plante și oameni etc.

 

Gestionarea deșeurilor în vederea reducerii efectelor negative de către firmele care le generează

Problema poluării de către industrie este reală și ea va continua atât timp cât omul are nevoie de diferite produse și servicii pentru a-și desfășura viața personală și profesională. Pentru a reduce efectele negative ale industriei asupra mediului trebuie să se gestioneze cât mai eficient deșeurile. 


O metodă extrem de utilă pentru societățile economice care generează diferite deșeuri este externalizarea acestei probleme, ce poate fi preluată de firme specializate, ce oferă consultanță de mediu și suport, indiferent că este vorba despre identificarea corectă a obligațiilor, despre raportarea eficientă sau despre încredințarea deșeurilor unor operatori economici autorizați pentru colectare și reciclare. Practic, această firmă este o organizație de transfer de responsabilitate ce se ocupă personal de reciclarea și valorificarea deșeurilor.

2. Impactul diferitelor tipuri de industrii asupra mediului

Poluarea apei

Industria vine cu numeroase beneficii economice și sociale. Din păcate, așa cum s-a specificat deja, aduce cu sine poluanți atmosferici importanți, gaze cu efect de seră, poluanți în apă și în sol, consum de energie, deșeuri. Poluarea mediului înconjurător este un efect al activității diferitelor tipuri de industrii, cum ar fi:

 • industria auto;
 • industria minieră;
 • industria metalurgică;
 • industria petrolieră;
 • industria chimică;
 • industria textilă;
 • industria alimentară etc.

 

2.1. Impactul industriei auto asupra mediului

Transporturile sunt foarte importante în societatea modernă, fie că este vorba despre viața socială, economică, fie despre cea culturală. Pe termen lung, această industrie ajunge să degradeze mediul și afectează direct sau indirect starea de sănătate a oamenilor, viețuitoarelor și plantelor, fapt ce implică, în mod evident, cheltuieli mari în comunitate. 

 

Principala sursă de poluare atmosferică este considerată a fi transportul care emană hidrocarburi, oxid de carbon, dioxid de azot, dioxid de sulf, funingine și plumb. Cu cât fluxul auto este mai intens, cu atât poluarea este mai mare. Consecințele sunt destul de grave asupra solului, resurselor acvatice, plantelor și oamenilor, reducând durata medie de viață cu câțiva ani. În plus, aerul respirabil devine istorie, iar zgomotul este tot mai greu de suportat. 

 

Printre măsurile ce se pot lua pentru a limita efectele nefaste ale industriei auto asupra mediului se numără:

 • promovarea mersului pe bicicletă;
 • folosirea transportului în comun;
 • mersul la muncă în mașina colegului de serviciu;
 • interzicerea mașinilor vechi poluante;
 • optarea pentru construirea mașinilor electrice și renunțarea la cele cu alimentare cu combustibili fosili;
 • folosirea de către fabrici a unor materiale moderne.

 

2.2. Impactul industriei miniere asupra mediului

Industria minieră are consecințe grave asupra mediului înconjurător, influența negativă continuând să existe chiar și după ce în zonă a încetat orice activitate. Printre efectele negative ce pot fi menționate se numără:

 • modificarea reliefului;
 • ocuparea unor suprafețe întinse, necesare pentru exploatare, ce nu mai pot fi folosite în alt scop după ce încetează activitatea, pentru o lungă perioadă de timp;
 • degradarea terenului, alunecări, provocarea unor accidente grave;
 • contaminarea apelor curgătoare sau cele din subteran;
 • influențe negative asupra florei și faunei;
 • poluarea chimică a solului;
 • zgomote, vibrații, radiații etc. 

 

Industria minieră din România și din întreaga lume a afectat și afectează încă multe regiuni, așa că se pune tot mai mare accent pe reabilitarea acestora, folosirea în diferite scopuri a reziduurilor miniere, redarea în circuitul economic a terenurilor exploatate. Pe lângă aceste măsuri se mai impun folosirea unor explozivi mai puțin poluanți, realizarea unor stații de epurare a apei, de plantații forestiere, a unei rețele de supraveghere a atmosferei etc. 

 

2.3. Impactul industriei metalurgice asupra mediului

Instalațiile metalurgice sunt surse de poluare a apei, solului și aerului. Printre efectele negative asupra naturii se numără modificarea conținutului de nutrienți din sol, pătrunderea diferitelor substanțe în apele subterane, distrugerea microorganismelor, distrugerea numeroaselor specii de plante din cauza efectelor metalelor grele etc.

 

2.4. Impactul industriei petroliere asupra mediului

Industria petrolului este considerată a fi una cu potențial poluant foarte mare. Cauzele sunt rafinarea, distribuția și transportul petrolului și substanțelor petroliere. De multe ori are loc, din diferite motive, deversarea petrolului, iar acest lucru aduce cu sine poluarea naturii. Efectele poluării cu produse petroliere sunt:

 • încălzirea globală;
 • modificări radicale asupra zonelor sălbatice din cauza infrastructurii ridicate pentru extragerea petrolului;
 • utilizarea echipamentelor grele ce pot distruge diferite zone;
 • scăderea nivelului de oxigen din apă, blocarea luminii solare, degradarea apei;
 • daune de lungă durată ecosistemelor marine etc.

 

Poluarea cu petrol poate fi prevenită dacă sunt aplicate legile și reglementările în materie de siguranță și de mediu. 

Poluare termica

2.5. Impactul industriei chimice asupra mediului

Expunerea la substanțe chimice este una cu grave urmări pentru natură și om. Utilizarea pesticidelor rămâne în continuare un factor poluant, împotriva căruia trebuie luptat cu toate armele. Testele sunt destul de scumpe, ceea ce poate fi considerat descurajant. De asemenea, trebuie reținut și faptul că efectul acestor substanțe nu este unul imediat, ceea ce înseamnă că, până când oamenii își dau seama de problemă, bolile se pot instala la ele acasă în organism și pot reduce durata vieții. Pentru a reuși să se limiteze astfel de probleme grave, se poate opta pentru biomonitorizarea umană. Practic, se va analiza expunerea cetățenilor la substanțele chimice, în acest mod observând dacă în zonă este sau nu un focar. 

 

2.6. Impactul industriei textile asupra mediului

Industria textilă are și ea efecte negative asupra mediului, printre ele numărându-se: consumul sporit de apă, poluarea globală a apei curate din cauza produselor de vopsire și de finisare, emisiile de gaze cu efect de seră, deșeurile textile care ajung în număr mare la groapa cu gunoi. Printre măsurile de limitare a efectelor negative se numără colectarea separată a deșeurilor textile, folosirea etichetei ecologice și reciclarea chimică. 

 

 

2.7. Impactul industriei alimentare asupra mediului

Substanțele nocive care intră în contact cu mediul și care provin din industria alimentară sunt pulberile organice, dioxidul de carbon, hidrocarburi, benzină, emisii rezultate din arderea combustibililor, praf, vapori, gaze etc. Efectele lor sunt vizibile și sunt combătute printr-o politică acerbă la nivel european. 

 

Industria alimentară a înțeles că trebuie să furnizeze alimente sănătoase, care să nu aibă în componență substanțe nocive, ce ar putea dăuna oamenilor. Provocările sunt tot mai numeroase, iar firmele și fabricile din domeniul alimentar trebuie să aibă în vedere următoarele direcții: producție responsabilă, nutriție personalizată și sănătoasă, gestionare responsabilă a deșeurilor etc. 

 

O problemă cu care se confruntă societatea din cauza acestei activități industriale este constituită de deșeurile alimentare. Ele trebuie colectate separat și se pot composta, de regulă, devenind îngrășământ natural. Dacă sunt trimise la groapa de gunoi, atunci ele se vor descompune și vor emana metan, un gaz cu efect de seră mai periculos decât dioxidul de carbon. Nici ambalajele nu pot fi uitate, deoarece alimentele vin aproape mereu însoțite de cutii, recipiente, pungi, hârtii, conserve etc., toate acestea poluând dacă sunt aruncate în natură și contribuind în mod decisiv la obținerea unei imagini negative asupra peisajului din jur. 

 

3. Măsuri importante în vederea combaterii și diminuării impactului industriei asupra mediului înconjurător

În ultimii ani, s-a observat o ușoară performanță când vine vorba despre reducerea efectului negativ al industriei asupra mediului, iar acest lucru se datorează existenței unor reglementări de mediu mult mai stricte, tendințelor de a renunța la unele tipuri de industrii, îmbunătățirii eficienței energetice etc.

 

O soluție pentru a reduce poluarea realizată de activitățile industriale se referă la implicarea tot mai mare a legislației. Practic, cu ajutorul reglementărilor legale se obligă toți participanții la activitățile industriale să devină responsabili, conștienți și să se implice în realizarea corectă a managementului deșeurilor. 

 

Pentru a limita poluarea industrială, la nivel european au fost date mai multe directive importante, ce merită menționate:

 • DEI sau Directiva privind emisiile industriale. Prin această directivă se definesc obligațiile celor 50000 de instalații industriale mari în vederea limitării și reducerii emisiilor poluante și a reducerii deșeurilor.
 • ImA sau Directiva privind instalațiile medii de ardere. A reușit să reglementeze emisiile de oxizi de azot, dioxid de sulf și pulberi rezultate din arderea combustibililor în instalații cu o putere termică nominală mai mare sau egală cu 1 MWt și mai mică de 50 MWt.
 • Directiva cadru privind proiectarea ecologică. Se au în vedere acele norme pentru îmbunătățirea eficienței energetice.
 • Directiva cadru privind apa. Statele din UE trebuie să micșoreze poluarea apelor cu diferiți poluanți.
 • Directiva privind tratarea apelor urbane uzate. 

 

De remarcat sunt și inițiativele pentru sustenabilitate, precum și activitățile AEM (Agenția Europeană de Mediu). În acest sens se pot aminti practicile de management de mediu, inițiativele privind responsabilitatea socială voluntară a întreprinderilor, elaborarea de strategii pe termen lung pentru limitarea impactului pe care industria îl are asupra mediului înconjurător și asupra sănătății oamenilor.

 

Pentru un sector industrial mai verde, se impune o abordare integrată ce se referă la consolidarea controlului la sursă al poluării, oferirea de stimulente pentru a înlocui practicile de exploatare și pentru a implementa noi tehnologii moderne.

 

O măsură pentru diminuarea poluării industriale poate fi și reciclarea. Prin acest procedeu, multe deșeuri nu mai iau calea gropilor și depozitelor de gunoi și se pot transforma rapid și cu multă creativitate în obiecte utile. Reciclarea deșeurilor se poate face acasă, la școală, în cadrul desfășurării diferitelor programe ecologice, în cluburi sau societăți de tot felul, în activități de voluntariat, dar și de către firmele, fabricile și uzinele care produc diferite deșeuri și care le pot recicla, folosind această oportunitate pentru a îmbunătăți viața oamenilor. În acest mod, cantitatea de gunoi ce trebuie procesat și care poluează mediul înconjurător ajunge să scadă tot mai mult. 

 

În concluzie, consecințele activității industriei asupra mediului înconjurător, indiferent de domeniu, sunt foarte grave și pot duce la schimbări ireversibile asupra planetei dacă nu vor fi luate măsurile adecvate. Conștientizarea cetățenilor din fragedă copilărie este importantă, la fel și implicarea firmelor care generează deșeurile, dar și a autorităților care trebuie să dea legi dure pentru a împiedica poluarea.

Distribuie

Comments are closed.