Blog- Impactul asupra mediului a tehnologiilor de realizare a produselor textile și soluții de reducere a acestuia

Impactul asupra mediului a tehnologiilor de realizare a produselor textile și soluții de reducere a acestuia

Industria textilă este una dintre cele mai mari și mai importante industrii la nivel global, dar este și una dintre principalele surse de poluare a mediului. Impactul asupra mediului generat de tehnologiile de realizare a produselor textile este vast și variat, implicând consumul mare de apă, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea de substanțe chimice periculoase și generarea de deșeuri textile.

 

1. Realizarea produselor textile și principalii factori care contribuie la poluarea mediului

 

În ultimii ani, industria textilă a devenit unul dintre principalii factori care contribuie la poluarea mediului. Acest impact implică toate fazele de producție și de utilizare ale produselor textile, de la cultivarea sau fabricarea fibrelor până la aruncarea unei piese vestimentare după ce durata de viață utilă s-a încheiat. Astfel, aceste procese afectează în mai multe feluri mediul înconjurător. 

 

Consumul de apă și poluarea apei

Un efect al realizării produselor din materiale textile este consumul de apă. Producția de textile necesită cantități imense de apă, în special pentru cultivarea plantelor precum bumbacul, care este extrem de solicitant în ceea ce privește resursele hidrice. În plus, procesul de vopsire și finisare a textilelor folosește substanțe chimice toxice care, deseori, sunt deversate în cursurile de apă, afectând biodiversitatea acvatică și contaminând apa potabilă pentru comunitățile locale.

 

Emisiile de gaze cu efect de seră

Industria textilă contribuie semnificativ la emisiile de gaze cu efect de seră. De la producția de fibre, transport, până la producția efectivă de textile și distribuție, fiecare etapă generează dioxid de carbon. De exemplu, procesarea sintetică a materialelor precum poliesterul emite o cantitate mare de CO2. Poliesterul, derivat din petrol, este cel mai utilizat material în confecții, iar producția sa folosește foarte multă energie și contribuie la schimbările climatice.

Blog - 1. Realizarea produselor textile și principalii factori care contribuie la poluarea mediului

Utilizarea substanțelor chimice

Procesul de producție al textilelor implică utilizarea unei game largi de substanțe chimice, de la coloranți și agenți de finisare până la solvenți și amelioratori. Multe dintre aceste chimicale sunt toxice și pot cauza probleme grave de sănătate, cum ar fi cancerul și alte boli cronice. De asemenea, atunci când aceste substanțe chimice sunt deversate în mediu, ele pot distruge ecosistemele locale și pot afecta sănătatea umană prin contaminarea surselor de apă.

 

Deșeurile textile

Deșeurile textile sunt o problemă majoră pentru mediu. Anual, milioane de tone de textile sunt aruncate, multe dintre acestea ajungând în depozitele de deșeuri sau fiind arse, procese care generează emisii suplimentare de CO2 și poluanți periculoși. Reciclarea textilelor este dificilă din cauza compoziției mixte a materialelor și a prezenței substanțelor chimice, ceea ce limitează posibilitățile de reutilizare și reciclare.

2. Realizarea produselor din materiale textile – soluții și inovații pentru limitarea impactului asupra mediului 

 

Industria textilă se confruntă cu provocarea de a reduce impactul negativ asupra mediului cauzat de producția masivă și deseori nesustenabilă. Iată câteva soluții și inovații care ar putea limita acest impact:

 

  • Materiale sustenabile: Adoptarea materialelor ecologice, cum ar fi bumbacul organic și materialele inovatoare biodegradabile, precum pielea vegană, sunt soluții eficiente. Aceste materiale necesită mai puțină apă și pesticide în comparație cu bumbacul tradițional și sunt mai blânde cu mediul.
  • Calitatea produselor textile: Este un aspect esențial care influențează durabilitatea, confortul și satisfacția consumatorilor, dar și impactul ecologic al industriei textile. Aceasta se referă la mai multe caracteristici ale materialelor, inclusiv rezistența, textura, culorile și modul în care acestea se comportă la spălare și la uzură. Într-o piață tot mai preocupată de aspectele ecologice, aceste standarde ale calității devin cruciale în deciziile de cumpărare ale consumatorilor și în strategiile de producție ale companiilor. 
  • Tehnologii de vopsire eco friendly: Procesele de vopsire tradiționale sunt mari consumatoare de apă și eliberează substanțe chimice toxice în mediul înconjurător. Tehnologiile noi, cum ar fi vopsirea cu aer sau utilizarea coloranților naturali, reduc consumul de apă și poluarea.
  • Reciclarea textilelor: Deși reciclarea este un proces dificil, în această industrie, realizarea produselor textile astfel încât acestea să fie ușor de reciclat este o abordare importantă. Acest lucru presupune evitarea amestecurilor de materiale greu de separat și proiectarea articolelor care pot fi ușor dezasamblate pentru reciclare.
  • Manufactura digitală: Tehnologiile, precum imprimarea 3D și tăierea automatizată a țesăturilor, reduc deșeurile prin optimizarea utilizării materialelor și scăderea surplusului de producție.
  • Sistemul de trasabilitate: Implementarea unui sistem de trasabilitate prin care consumatorii pot urmări originea și modul de fabricație al produselor cumpărate poate încuraja practicile sustenabile și poate spori transparența în industrie.
  • Economia circulară: Promovarea unui model economic care reutilizează materialele pentru a minimiza deșeurile, de exemplu prin programe de returnare a hainelor vechi în schimbul unor recompense, contribuie la creșterea durabilității produselor textile.

Blog - 2. Realizarea produselor din materiale textile - soluții și inovații pentru limitarea impactului asupra mediului 

De asemenea, educarea consumatorilor și a companiilor în ceea ce privește impactul asupra mediului a tehnologiilor de realizare a produselor textile și încurajarea adoptării practicilor sustenabile sunt esențiale pentru schimbare pe termen lung. În acest context, pentru operatorii economici consultanța de mediu devine esențială pentru a proteja mediul înconjurător. Aceasta joacă un rol crucial în identificarea și implementarea celor mai bune practici și tehnologii ecologice în producția textilă. Pe de altă parte, transferul de responsabilitate încurajează companiile să conceapă produse ce au consecințe  reduse asupra mediului și să investească în procese de colectare și reciclare a deșeurilor textile. Producătorii devin astfel responsabili nu doar pentru fabricarea produselor, ci și pentru întregul ciclu de viață al acestora, inclusiv reciclarea post-consum. 

 

Așadar, impactul asupra mediului a tehnologiilor de realizare a produselor textile reprezintă o problemă din cauza avântului pe care a luat-o industria în ultimii ani. În fața acestor provocări, companiile trebuie să implementeze practici sustenabile pentru a reduce amprenta ecologică și să folosească noi tehnologii și metode de producție pentru a reduce cantitatea de deșeuri generate și pentru a limita consecințele negative asupra mediului. 

 

Sursa foto: Unsplash.com

Distribuie

Comments are closed.