Legislatie - Eco Synergy

Gestionarea deșeurilor – noi reglementări legislative în 2023

Eco Synergy » Consultanta de Mediu » Gestionarea deșeurilor – noi reglementări legislative în 2023

Consumatorii și producătorii care pun pe piață ambalaje joacă un rol major în generarea poluării. Conform estimărilor, consumul diferitelor produse – alimentare, produse de larg consum etc. – este răspunzător pentru majoritatea poluării mediului înconjurător cu deșeuri. Dacă ne gândim doar la PET-urile lăsate necorespunzător în spațiul public, în natură ori ajunse în apele planetei, realizăm cât de gravă este problema, dar și faptul că unicul vinovat este societatea umană, în ansamblul ei, printr-o gestionare inadecvată a problemei.

În acest sens, Comisia Europeană a propus ca, începând de la 01 ianuarie 2023, să se ridice ștacheta cu privire la cantitățile de ambalaje care vor fi reciclate și revalorizate. România încă se află pe locurile codașe în Europa la capitolul reciclare și gestionarea deșeurilor. Pornind de aici și de la noua directivă a Consiliului European, Guvernul României a ordonat o serie de modificări la nivel legislativ, pentru a reglementa problemele cele mai stringente.

Astfel, începând cu anul viitor, obiectivul global de reciclare a deșeurilor crește cu cinci procente. Tot în 2023, va fi pus în practică noul Sistem de Garanție-Returnare, însă acestea sunt doar două dintre noutățile pregătite.

Enunțăm în rândurile de mai jos cele mai importante modificări și completări ale legilor de mediu vizate.

Noile prevederi care vor intra în vigoare anul viitor (2023) sunt menționate în:

 1. HG 1074/2021 privind Sistemul de Garanție Returnare ambalaje nereutilizabile
 2. Legea 249/2015 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje
 3. Ordonanța 6/2021 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediulu.
 4. OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu
 5. OUG 125/2022 de modificare a OUG 196/2005

 

1. HG 1074/2021

Hotărârea înștiințează despre Sistemul Garanție-Returnare (SGR), care dispune ca operatorii economici care comercializează anumite produse ambalate vor reține o garanție de 50 de bani pentru pentru fiecare produs ambalat. Aceasta va fi returnată apoi clienților, fie fizic, direct de la cumpărător, fie prin aparate speciale amplasate în magazine. Legislația europeană privind ambalajele obligă producătorul să se implice în mod direct în procesul de gestionare a deșeurilor provenite de la propriile produse. Stabilit, inițial, să fie pus în aplicare începând cu data de 01 octombrie a acestui an, SGR a fost amânat pentru data de 30 noiembrie 2023.

 

2. Modificările la Legea 249/2015

Obiectivul global de reciclare și valorificare a deșeurilor crește cu cinci procente, iar cantitățile fiecărui tip de deșeu se modifică conform tabelului:

Obiectiv20222023
Obiectiv global de valorificare60%65%
Obiectiv global de reciclare55%60%
Obiectiv de reciclare hârtie-carton60%65%
Obiectiv de reciclare materiale plastice (inclusiv PET)22,5%35%
Obiectiv de reciclare sticlă60%65%
Obiectiv de reciclare metale feroase50%60%
Obiectiv de reciclare aluminiu20%30%
Obiectiv de reciclare lemn15%20%

3. Ordonanța de urgență nr. 6/2021

Ordonanța prevede diminuarea cantității de plastic ce urmează a fi comercializată sub forma unor produse de unică folosință în anul 2023, raportată la anul precedent. Printre aceste produse, enumerăm: recipiente cu sau fără capac, recipiente pentru alimente de tip fast-food, recipiente pentru alimente menite a fi consumate imediat sau ulterior (vor fi pregătite după comercializare), tacâmuri ș.a.

Obligativitatea apelării la un OIREP, pentru implementarea răspunderii extinse a producătorului pentru filtrele rezultate după consumul produselor din tutun, intră și ea în conținutul Ordonanței nr. 6/2021.

Operatorii economici vizați vor face dovada conformării la noile standarde prin raportări sistematice către AFM, ANPM și autoritatea publică centrală din domeniul economiei. În cazul raportării la AFM, autoritatea va pune la dispoziție un nou sistem de raportare, actualmente în stadiu de proiect. Se preconizează că aceasta va fi disponibilă din 2024, caz în care raportările se for face retroactiv, pentru anul precedent.

Raportarea către ANPM și autoritatea publică centrală din domeniul economiei nu necesită niciun format special, doar că trebuie înfăptuită până la data de 01 februarie 2024. 

 

4. Ordonanța de urgență nr. 196/2005

Ordonanța a suferit o serie de modificări care vor intra în vigoare începând cu 01 ianuarie 2023 și fac referire la:

 • implementarea contribuției de 2 lei/kg pentru diferențele dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime;
 • implementarea ecotaxei de 0,15 lei pentru pungile de transport care nu respectă cerințele SR EN 13432:2002;
 • impunerea contribuției de 2 lei/kg către operatorii economici autorizați pentru implementarea răspunderii extinse a producătorului în domeniul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje și către persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei pentru preluarea responsabilității, privind gestionarea deșeurilor de anvelope uzate;
 • micșorarea tarifului pentru lămpi, de la 20 lei/kg, la 8 lei/kg, pentru produsele de import, începând cu 01 ianuarie 2023.
 • Plățile se achită pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obiectivelor anuale de gestionare a deșeurilor, accentul punându-se pe deșeuri de ambalaje și anvelope.
 • O altă noutate constă în faptul că, de la 01 ianuarie 2023, se lansează aplicația informatică SIATD. Aceasta se adresează persoanelor juridice legal constituite care gestionează anvelope, baterii, acumulatori portabili și echipamente electrice și electronice.

! O nouă sancțiune pentru raportarea de date false în SIATD intră în vigoare, începând cu 01 ianuarie 2023. Acesata prevede sancțiuni între 9.000 și 50.000 de lei, în funcție de obligația încălcată.

 

OUG nr. 196/2005 se adresează următoarelor categorii de operatori economici:

 • operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate;
 • operatorii economici care importă/achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu;
 • operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii;
 • operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere;
 • operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje.

 

5. Ordonanța de urgență nr. 125/2022

Emisă de Guvernul României în data de 16 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005, privind Fondul pentru Mediu, a fost publicată în Monitorul Oficial, în 20 septembrie 2022 și impune modificările menționate la punctul anterior.

Tabelul următor conține toate detaliile suplimentare, la zi, cu privire la informațiile sus-menționate și poate fi descărcat în format PDF.

Distribuie

Comments are closed.