Ambalajele-tetra-pak-ce-sunt-si-ce-avantaje-aduc-afacerii-tale

Generator de deșeuri – ce înseamnă acest lucru și ce obligații legale au operatorii economici

Eco Synergy » Deseuri » Generator de deșeuri – ce înseamnă acest lucru și ce obligații legale au operatorii economici

Problema deșeurilor este una dintre cele mai grave din întreaga lume, având uneori efecte ireversibile asupra mediului înconjurător. Toate țările de pe glob generează mari cantități de deșeuri, lucru care se află în strânsă legătură cu modelul de consum și de producție actual. Este o realitate faptul că lumea întreagă este un generator de deșeuri. Prin urmare, devine importantă conștientizarea acestui lucru, dar și cunoașterea obligațiilor care ne revin tuturor, pentru o mai bună gestionare a acestei probleme. Pe lângă rolul pe care îl au cetățenii, operatorii economici sunt principalii pioni în acest demers. În plus, legislația actuală prevede pentru firmele producătoare de deșeuri anumite obligații de mediu, care trebuie respectate. Pentru a înțelege mai bine care sunt, în acest articol vei afla toate informațiile necesare despre generatorii de deșeuri, despre obligațiile legale pe care le au aceștia, precum și despre măsurile de prevenire și de reducere a cantităților de deșeuri. 

 

1. Generatorul de deșeuri – ce este și ce obligații are, conform legislației de mediu? 

Activitățile economice sunt mari generatoare de deșeuri, de aceea toate societățile, indiferent de tipul și cantitatea de deșeuri produsă, au obligația de a le gestiona în conformitate cu prevederile legale. Un aspect foarte important în acest plan este selectarea unor parteneri de încredere, cu experiență, care pot contribui la atingerea obiectivelor de sustenabilitate și de conformitate ale companiei. Ce sunt deșeurile, care sunt cei mai mari producători ai acestora și ce obligații legale au generatorii de deșeuri vei afla în rândurile de mai jos. 

 

1.1. Ce este un generator de deșeuri? 

Un deșeu este un material sau o substanță care nu mai este adecvată pentru a fi folosită în scopul prevăzut. Deșeurile rezultate din activitățile umane sunt foarte rezistente și necesită mult timp pentru a se descompune. De aceea, definirea și clasificarea lor pe baza riscurilor legate de mediu și de sănătatea umană este extrem de importantă pentru a asigura o gestionare mai eficientă. 

Clasificarea deșeurilor se poate face în funcție de sursă, de substanța din care sunt făcute, de potențialul lor periculos și de modul de gestionare a acestora. După natura lor, se pot stabili două categorii principale de deșeuri: periculoase și nepericuloase. Cele nepericuloase sau solide sunt hârtia, plasticul, sticla sau metalul, care pot avea consecințe negative asupra mediului și asupra sănătății umane, dacă nu sunt colectate în mod corespunzător. De aceea, a fost introdus codul culorilor în colectarea separată, care ajută la o eliminare mai eficientă, la reutilizare și reciclare.

Codul culorilor in colectare

Deșeurile periculoase sunt cele cu potențial dăunător asupra mediului din cauza caracteristicilor lor fizice și chimice și care necesită o tratare și o manipulare specială și separată. Majoritatea provin din producția industrială și necesită tratarea chimică, incinerarea, recuperarea sau depozitarea în condiții de siguranță.

Un generator de deșeuri este considerat orice operator economic din a cărui activitate rezultă deșeuri. Pe lângă producătorul inițial al deșeurilor, există însă și cel care le procesează și le amestecă, dându-le o nouă compoziție sau formă. Acesta poartă denumirea de deținător ulterior al deșeurilor. Așadar, în această categorie sunt incluse atât persoanele care generează în mod direct deșeurile, cât și cele care le dețin, le procesează sau le amestecă.

 

1.2. Care sunt principalele obligații legate de generarea deșeurilor? 

Obligațiile generatorilor de deșeuri sunt numeroase, uneori chiar cu un grad de complexitate ridicat, iar acestea depind foarte mult și de specificul activității sau de amploarea firmei. Dar, indiferent că este vorba de o companie cu puțini sau cu mulți angajați, care desfășoară muncă de birou sau de producție, aceasta trebuie să respecte o serie de obligații minimale. 

Orice persoană juridică care generează deșeuri este obligată prin lege să le gestioneze în mod corespunzător. Pentru rezultate concrete în această direcție, operatorii economici pot apela la o companie specializată în consultanță de mediu, un real ajutor pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute în legislație și pentru un management mai bun al deșeurilor. 

Orice generator de deșeuri trebuie să realizeze o colectare separată a diferitelor categorii rezultate din activitate: hârtie, plastic, metal sau sticlă. În funcție de industrie și de domeniu, unii operatori economici sunt obligați să colecteze și să depoziteze separat baterii, acumulatori, uleiuri uzate sau alte deșeuri periculoase. Codificarea deșeurilor conform normelor legale și depozitarea corespunzătoare până la preluare reprezintă alte măsuri care trebuie respectate. De asemenea, generatorii de deșeuri au obligația de a încheia un contract cu o firmă de colectare, transport și depozitare a acestora.

reciclare plastic

Complexitatea îndatoririlor crește atunci când vine vorba de producători, importatori sau alte persoane juridice care introduc pe piață ambalaje. În cazul acestora, cerințele sunt mult mai specifice și vizează colectarea și prelucrarea deșeurilor rezultate din ambalaje pentru atingerea unor ținte stabilite în legislația de mediu. Prin urmare, sunt necesare mai multe rapoarte, calcule sau documente care să asigure trasabilitatea deșeurilor. Sistemul prevede urmăarirea și localizarea traseului cronologic al unui deșeu, de la înregistrarea sa și până la reciclare sau eliminare. Acest fenomen a apărut în urma conștientizării pericolelor și consecințelor negative pe care activitățile umane le au asupra mediului înconjurător. 

Un sistem bine pus la punct implică colectarea de date privind generarea și gestionarea deșeurilor din momentul în care sunt produse, până la valorificare sau eliminare. Astfel, operatorii economici au ca misiune raportarea datelor lunare referitoare la ambalajele introduse pe piață, colectarea lor de către furnizorii autorizați și reciclarea, astfel încât obiectivele prevăzute în lege să fie atinse. 

Prin urmare, acțiunile întreprinse în această direcție sunt complexe și presupun adoptarea unui plan de monitorizare și de aliniere la normele prevăzute în legislație, inclusiv obținerea unor avize de consultanță de mediu, autorizații și alte documente necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității.

Cadrul legal este complex și greu de parcurs, mai ales de către o persoană fără experiență. De aceea, firmele au posibilitatea de a apela la o soluție mai ușoară, transferând această responsabilitate către o entitate care se asigură că operatorii economici respectă țintele de reciclare și de colectare prevăzute în lege.

2. Cum poate fi redusă și prevenită generarea deșeurilor? 

O bună gestionare a deșeurilor începe cu prevenirea, urmată de reutilizarea, reciclarea, recuperarea și terminând cu eliminarea acestora. Scopul tuturor acestor acțiuni este de a preveni, pe cât posibil, generarea de deșeuri, de a le utiliza ca resursă, atunci când este posibil, și de a reduce cât se poate de mult cantitatea de deșeuri trimisă la groapa de gunoi. 

2.1. Planul de prevenire în generarea deșeurilor

Un business eficient elaborează planuri în ceea ce privește producția, lanțul de aprovizionare sau lanțul de distribuție. Același lucru este valabil și în cazul gestionării deșeurilor. Un plan de prevenire a generării de deșeuri trebuie să fie prioritar, având ca scop reducerea cantității aruncate la gropile de gunoi și, implicit, protejarea mediului înconjurător. Conform legii, prevenirea reprezintă luarea măsurilor necesare înainte ca o substanță, un produs sau un material să devină deșeu.

Obligațiile operatorilor economici constau în întocmirea și implementarea unui program de prevenire care să aibă în vedere:

 • Un management mai bun al resurselor și al deșeurilor.
 • Reducerea consumului de materii prime și energie prin reutilizarea produselor și prelungirea duratei de viață a acestora.

Pentru a implementa un plan cât mai eficient, primul pas este realizarea unui audit care evaluează modul de conformare cu legislația și stabilește remedierile și măsurile care pot fi luate, în ordinea priorității lor. În urma rezultatelor acestuia, se poate dezvolta o strategie care să asigure colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile, predarea către societăți autorizate a deșeurilor celor care se pot valorifica către societăți autorizate, în cu scopul de a reduce efectele lor nocive asupra sănătății și a mediului. Spre exemplu, dacă ai o afacere care produce deșeuri din lemn, este important să știi că și acestea pot fi valorificate datorită tehnicilor moderne puse la dispoziție în prezent. Reciclarea deșeurilor din lemn este esențială pentru bunăstarea omenirii și pentru protejarea naturii. 

 

1 ce este un deseu din lemn

Deși principala prioritate este prevenirea producerii de deșeuri, atunci când acest lucru nu este posibil, trebuie luate măsuri de minimizare a cantității prin reutilizare, reciclare și valorificare. Ultima etapă este cea de eliminare, care se aplică după ce toate celelalte mijloace au fost folosite la potențial maxim. 

Un audit al deșeurilor este benefic pentru a determina unde se produc cantități excesive în afacerea pe care o deții, lucru care permite adaptarea strategiilor de reducere și reciclare. Colectarea de date privind generarea și gestionarea deșeurilor este esențială, deoarece permite o organizare mult mai bună a activității. Spre exemplu, dacă în mare parte se produc deșeuri medicale, pot fi încheiate contracte cu profesioniști care le pot elimina în mod corespunzător. 

Identificarea fluxurilor de deșeuri este o altă componentă esențială a unui producător sau generator. Determinarea cantității de deșeuri periculoase și nepericuloase, a celor solide și a celor lichide reprezintă un lucru extrem de important în dezvoltarea unor practici de eliminare specifice pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu reglementările legale. 

De asemenea, este important să iei în considerare implementarea unei ierarhii, care să acorde prioritate proceselor durabile, cum ar fi reutilizarea și reciclarea, în detrimentul eliminării la gropile de gunoi. De exemplu, dacă ai o afacere în domeniul construcțiilor, există diverse  modalități de reutilizare a materialelor rămase pe un șantier sau de refolosire a celor recuperate în urma unei demolări. 

În final, toate aceste practici au rolul de a preveni generarea de deșeuri, acolo unde acest lucru este posibil, de a reduce cantitatea și de a le elimina în mod responsabil.

 

2.2. De ce este importantă respectarea normelor legate de generarea deșeurilor? 

Un program solid de gestionare a deșeurilor te ajută să fii în conformitate cu reglementările legislative. Astfel, vei evita amenzile pe care le poți primi în urma inspecțiilor efectuate de către autorități. Cele mai frecvente sancțiuni aplicate generatorilor de deșeuri au fost legate de următoarele nereguli:

 • Nerespectarea obligațiilor referitoare la încadrarea fiecărui tip de deșeu generat. 
 • Neefectuarea testelor sau a buletinelor de analiză în cazul deșeurilor periculoase. 
 • Gestionarea necorespunzătoare și amestecarea deșeurilor.
 • Neîndeplinirea obligațiilor privitoare la colectarea selectivă.
 • Nedepunerea la termen a rapoartelor referitoare la datele privind gestionarea deșeurilor.

Pe lângă sancțiunile care pot fi aplicate de către autorități, eliminarea corespunzătoare a deșeurilor este importantă din mai multe motive:

 • Dacă ești generator de deșeuri, gestionarea eficientă a acestora îți va permite să minimizezi efectele negative ale companiei asupra mediului. Un plan adecvat de prevenire și de eliminare a deșeurilor asigură practici durabile care previn contaminarea solului sau apariția altor probleme de mediu.
 • Găsirea unor modalități eficiente de reciclare și reutilizare a deșeurilor poate reduce semnificativ costurile legate de eliminare.
 • Vei reduce presiunea logistică asupra organizației și a resurselor acesteia, mai ales atunci când colaborezi cu o companie de încredere, care te ajută cu gestionarea deșeurilor
 • Un plan bun de gestionare a deșeurilor este util pentru menținerea unui mediu de lucru sigur și confortabil pentru angajați. În plus, acesta are rol de educare cu privire la practicile de manipulare a deșeurilor periculoase și la reducerea riscurilor de leziuni legate de eliminare. 

 

Fiecare generator de deșeuri are nevoie de moduri de gestionare diferite, de aceea este necesară implementarea unui plan specific activității, care să cuprindă toate măsurile necesare referitoare la cerințele de colectare și de eliminare a deșeurilor. Cu ajutorul unor strategii eficiente, personalizate pentru fiecare afacere, întreprinderile se asigură că sunt conforme cu reglementările în vigoare și că nu risipesc inutil bani și resurse. 

Toate aceste măsuri vizează conformarea cu legislația în vigoare, evitarea sancțiunilor, reducerea efectelor negative asupra mediului, sănătății și securității populației, precum și crearea unei reputații mai bune pentru companiile care și-au propus o dezvoltare sustenabilă. Un program eficient de gestionare implică prevenirea, reutilizarea, reciclarea, valorificarea și eliminarea corespunzătoare a deșeurilor. 

Sursa foto: pexels.com, pixabay.com

Distribuie

Comments are closed.