Blog - Efectele exploatării calcarului - ce presupune exploatarea calcarului și care sunt implicațiile asupra mediului înconjurător

Efectele exploatării calcarului – ce presupune exploatarea calcarului și care sunt implicațiile asupra mediului înconjurător?

Exploatarea calcarului are beneficii economice, fiind o activitate importantă în multe regiuni, deoarece oferă materii prime esențiale pentru industria construcțiilor și producția de ciment. De asemenea, exploatarea calcarului creează locuri de muncă și contribuie la economia locală și națională. Însă, acest tip de activitate exercită asupra mediului înconjurător influențe deosebite. În continuarea acestui articol vei afla mai multe despre efectele exploatării calcarului și despre posibilele soluții pentru a le minimiza.  

 

1. Efectele exploatării calcarului asupra mediului – cum se realizează activitatea de exploatare și care sunt consecințele acesteia?

Activitatea de exploatare a calcarului implică mai multe etape și procese, printre care prospectarea și evaluarea zăcământului. Înainte de a începe exploatarea, este necesar să se identifice și să se evalueze zăcămintele de calcar. Acest lucru implică studii geologice pentru a determina calitatea, cantitatea și accesibilitatea calcarului într-o anumită regiune. Următorul pas este obținerea autorizațiilor necesare. Firmele din această industrie pot apela la consultanță de mediu și avize pentru a fi conforme cu legislația. Exploatarea calcarului necesită obținerea mai multor permise și licențe, care pot include evaluări ale consecințelor negative asupra mediului, acorduri cu proprietarii terenurilor și autorizații de la autoritățile locale și naționale. 

 

În activitatea de exploatare a calcarului intră și construirea infrastructurii necesare, cum ar fi drumuri de acces, facilități pentru lucrători și echipamente de prelucrare. Calcarul este extras prin diferite metode, în funcție de particularitățile zăcământului. În cariere, se pot utiliza explozivi pentru a fragmenta roca, urmată de încărcarea și transportul materialului. În minele subterane, extracția se face prin metode specifice mineritului.

Blog - 1. efectele exploatarii calcarului - cariera de calcar, utilaje, santier de exploatare calcar

După extracție, calcarul este adesea prelucrat pentru a îndeplini cerințele specifice ale clienților. Acest lucru poate include zdrobirea, sortarea și măcinarea rocii, pentru a obține diferite granulații sau tipuri de agregate. Calcarul prelucrat este transportat către clienți sau către alte locații pentru utilizare ulterioară. Acest lucru se poate face prin camioane, trenuri sau nave, în funcție de distanță și infrastructura de transport.

 

Toate aceste activități necesare pentru exploatarea rocilor calcaroase pot avea efecte negative asupra mediului înconjurător. Iată câteva dintre acestea: 

  • Printre efectele exploatării calcarului se numără distrugerea habitatelor și a biodiversității. Ocuparea unor suprafețe mari de teren pentru activitatea de exploatare pe perioade îndelungate de timp duce la modificări ale habitatului local, iar, în unele cazuri, specii de plante sau animale pot fi amenințate. 
  • Procesul de extracție și prelucrare a calcarului poate elibera particule în aer, inclusiv praf și alți poluanți, care pot afecta calitatea aerului și sănătatea oamenilor și animalelor din zonele învecinate. 
  • Exploatarea calcarului necesită adesea o cantitate semnificativă de apă, ceea ce poate afecta disponibilitatea resurselor de apă pentru alte utilizări, inclusiv pentru consumul uman și irigații.
  • Exploatarea calcarului afectează, în unele situații, fluxul apelor subterane și de suprafață, modificând nivelul apei și calitatea acesteia, ceea ce poate avea efecte pe termen lung asupra ecosistemelor acvatice și a disponibilității apei pentru utilizări umane.
  • Activitățile de exploatare, precum detonările și funcționarea echipamentelor grele, pot produce zgomot și vibrații, afectând calitatea vieții comunităților locale.

2. Cum pot fi minimizate efectele exploatării rocilor calcaroase? 

Blog - 2. efectele exploatarii calcarului - santier, utilaje

Așadar, efectele exploatării rocilor calcaroase pot fi de diverse tipuri și pot afecta ecosistemele și sănătatea umană, mai ales atunci când activitățile se desfășoară pe termen îndelungat. De aceea, este importantă o abordare mai responsabilă și sustenabilă în această industrie. Pentru a minimiza efectele negative ale exploatării calcarului, este necesară o gestionare atentă a activității și luarea unor măsuri de protejare a mediului. 

 

Un aspect important în acest sens este gestionarea deșeurilor provenite din extracția și prelucrarea calcarului. Companiile de exploatare a calcarului pot apela la transfer de responsabilitate de mediu, prin care o organizație de transfer de responsabilitate (OTR) preia sarcinile de reciclare și valorificare a deșeurilor. Acest lucru asigură și conformarea cu legislația și reglementările de mediu. 

 

În contextul exploatării calcarului, serviciile de consultanță sunt esențiale pentru a ajuta companiile să înțeleagă și să gestioneze efectele activității lor asupra mediului. Consultanții de mediu pot ajuta la elaborarea planurilor de management, la implementarea practicilor de exploatare sustenabilă și la asigurarea că toate operațiunile de exploatare și prelucrare se aliniază standardelor de mediu și așteptărilor comunității.

 

Așadar, pentru a minimiza efectele exploatării calcarului asupra mediului, este esențial să se ia măsurile necesare pentru a respecta reglementările de mediu și de siguranță și pentru a asigura o exploatare sustenabilă a acestor resurse. 

Foto: Unsplash.com

Distribuie

Comments are closed.