Dezvoltare sustenabila

Sustenabilitatea: ce reprezintă sustenabilitatea și cum pot antreprenorii să își conducă afacerile către ecologizare?

Eco Synergy » Sustenabilitate » Sustenabilitatea: ce reprezintă sustenabilitatea și cum pot antreprenorii să își conducă afacerile către ecologizare?

Odată cu creșterea numărului de firme apărute pe piața românească s-a mărit și cantitatea de deșeuri generate, multe dintre societăți operând în sectoare economice care presupun folosirea de ambalaje. De cele mai multe ori, ambalajele diverselor articole ajung la gunoi sub diferite forme, ceea ce a dus la crearea de legi care obligă companiile să colecteze selectiv aceste deșeuri.

Crearea cadrului legal european a dus la apariția conceptului de sustenabilitate, iar firmele din întreaga Uniune Europeană sunt vizate de legislația în vigoare. Este bine de știut, însă, că dezvoltarea sustenabilă  a primit o definiție acum mai bine de 30 de ani, din partea economistului englez John Ellington.

Sustenabilitatea într-o afacere ține în mare măsură de latura economică a unui business, iar numărul antreprenorilor care o au în vedere este din ce în ce mai mare, din două motive importante. Primul este atenționarea constantă a Uniunii Europene asupra colectării deșeurilor, iar al doilea ține de faptul că, prin asigurarea acestei componente în dezvoltarea societății, se pot obține, în anumite situații, finanțări sub forma de fonduri nerambursabile de la acest organism.

Colectarea selectivă a deșeurilor este una dintre modalitățile prin care se poate asigura dezvoltarea sustenabilă a unei afaceri. Cum se poate face acest lucru cât mai simplu și mai eficient ? În articolul de mai jos sunt prezentate câteva idei care pot fi puse în practică de majoritatea societăților românești din industrii precum retail, distribuție și producție.

 

 1. Ce înseamnă sustenabilitatea și care sunt tipurile acesteia

Sustenabilitatea sau dezvoltarea durabilă a fost prima dată definită de Organizația Națiunilor Unite (ONU) ca fiind capacitatea de a exista și de a dezvolta fără a epuiza resursele naturale.

Astfel, sustenabilitatea presupune satisfacerea tuturor nevoilor din prezent ale omenirii, fără a compromite resursele destinate viitoarelor generații.

Conceptul de dezvoltare durabilă pleacă de la ideea că resursele Pământului sunt epuizabile, deci limitate, așa că acestea trebuie să fie folosite în mod responsabil și conservativ, pentru a reduce efectele nefaste care pot influența în mod negativ mediul înconjurător. Unul dintre cele mai bune exemple în acest sens este cantitatea din ce în ce mai mare de deșeuri prezentă atât în ape, cât și la sol și care are un impact destul de mare asupra calității vieții oamenilor, dar și a animalelor, contribuind la poluare.

Dezvoltarea sustenabilă cade atât în sarcina populației generale, precum și a operatorilor economici, însă aceștia din urmă produc mai multe deșeuri, motiv pentru care pot contribui într-o măsură mai mare la protecția planetei.

La momentul actual, există două concepte de sustenabilitate:

 • sustenabilitatea economică;
 • sustenabilitatea financiară.

Una dintre metodele prin care o afacere poate deveni sustenabilă din punct de vedere al colectării deșeurilor este prin crearea unui plan de dezvoltare durabilă, cu ajutorul căruia să își ducă la bun sfârșit obligațiile de raportare, colectare și valorificare a ambalajelor până la îndeplinirea obligațiilor legale care le pot aduce finanțare. Din fericire, pentru astfel de situații, societățile pot apela la firme specializate, care oferă soluții de transfer de responsabilitate și consultanță de mediu.

 1.1. Sustenabilitatea economică 

O afacere sustenabilă din punct de vedere economic este o firmă care are în vedere mecanisme și planuri sau proiecte care să o ajute să se dezvolte fără a pune în pericol resursele pe care le are la dispoziție, sau mai bine zis, pe care și le-a propus să le utilizeze.

Atunci când vine vorba despre colectarea deșeurilor, sustenabilitatea economică se poate obține prin crearea de planuri pe termen scurt și mediu, prin care să se poată pune în aplicare diverse soluții de reciclare a ambalajelor, cu scopul final de a reduce costurile cu strângerea, selecția, depozitarea și transportul acestora către firme specializate în transformarea lor în resurse reutilizabile.

Sustenabilitatea unei firme constă și în latura financiară, care poate fi integrată în dezvoltarea durabilă a afacerii.

 1.2. Sustenabilitatea financiară 

Sustenabilitatea financiară a unei firme se poate obține prin atragerea de fonduri prin diverse metode inovatoare de colectare a deșeurilor. Înainte de implementarea acestora, însă, este bine de știut că toate societățile au diverse obligații atunci când vine vorba despre folosirea ambalajelor.

Astfel, conform Legii 249/2015, firmele au ca țintă anuală reciclarea sau valorificarea următoarelor tipuri de ambalaje:

 • de sticlă;
 • de hârtie și carton;
 • de metal;
 • aluminiu
 • de lemn;
 • de plastic;
 • pet.

Există două scenarii prin care operatorii economici pot atinge aceste obiective. Primul este prin organizarea propriilor mecanisme, iar al doilea prin folosirea serviciilor unei Organizații de Transfer de Responsabilitate (O.I.R.E.P), care poate prelua această sarcină.

De asemenea, firmele își pot impune singure diverse obiective de dezvoltare sustenabilă, prin care să depășească normele cerute de lege.

 2. Conceptul de dezvoltare sustenabilă și ce înseamnă sustenabilitatea unui proiect

Conceptul de dezvoltare durabilă însumează toate formele și metodele la îndemână atât populației, cât și afacerilor, de a folosi resursele naturale în așa fel încât să existe un echilibru între aspectele sociale, economice și ecologice pentru protecția mediului înconjurător.

Colectarea selectivă și reutilizarea ambalajelor și a deșeurilor reprezintă unul dintre cele mai bune concepte de sustenabilitate prin care firmele pot contribui la dezvoltarea durabilă. Atunci când acestea integrează servicii specializate oferite de un O.I.R.E.P  în eforturile proprii de ecologizare, operațiunile sunt simplificate destul de mult, pentru ca societățile să atingă cotele anuale impuse, precum să le și depășească, dacă și-au propus acest lucru. Trebuie ținut cont și de faptul că țintele sunt calculate ca procent din cantitatea de deșeuri produsă.

Pentru a-și putea atinge scopurile, firmele își pot impune anumite obiective de dezvoltare sustenabilă care pot deveni realizabile cu ajutorul unor proiecte realiste.

O societate poate face mai multe proiecte, în baza cărora unele dintre obiectivele sale își pot propune sustenabilitatea afacerii. Printre acestea se pot regăsi:

 • proiecte legate de adoptarea unui comportament responsabil față de mediul înconjurător;
 • programarea de cursuri prin care angajații pot utiliza resurse noi, inovatoare;
 • sponsorizări și donații pentru cauze ecologice care pot atrage scutiri de taxe, așadar sustenabilitatea financiară și economică a afacerii;
 • proiecte de achiziții de utilaje ecologice;
 • proiecte pentru crearea de situri moderne pentru depozitare ambalajelor;
 • proiecte pentru colectarea selectivă și sortarea deșeurilor.

Orice firmă se poate organiza în așa fel încât să poată să creeze proiecte care să o ajute să se dezvolte într-un mod sustenabil. De cele mai multe ori, acestea pot avea și componente ecologice, precum colectarea ambalajelor și a altor tipuri de deșeuri, care poate contribui atât la sustenabilitatea afacerii pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung.

În afara acestui avantaj al sustenabilității, prin proiecte pentru viitor, un operator economic își poate calcula resursele pe care le are la dispoziție și felul în care le va folosi pentru a-și atinge obiectivele fără a consuma mai mult decât își permite sau dorește.

Pentru a funcționa, însă, un proiect trebuie și el să fie sustenabil, iar acest lucru înseamnă că trebuie să fie realist.

 • Ce înseamnă sustenabilitatea unui proiect?

Sustenabilitatea unei afaceri constă în implementarea unor practici care să o ajute fără a-i periclita accesul la resurse în viitor.

Pentru că ambalajele nereciclate contribuie la diminuarea acestor resurse, proiectele care să asigure dezvoltarea sustenabilă joacă un rol important în metodele implementate de societăți pentru a-și asigura supraviețuirea. Însă, și planul sau planurile create de firme trebuie să fie, la rândul lor, sustenabile, pentru a putea fi duse la îndeplinire.

Sustenabilitatea unui proiect se bazează, în primul rând, pe realism. Astfel, cu cât țelurile sunt mai obiective, firma își va putea îndeplini misiunea în felul în care și-a propus.

Una dintre cele mai bune metode prin care o organizație poate reuși să ducă la bun sfârșit un proiect este ca acesta să vizeze schimbări la nivel mic pentru început, pentru a putea măsura rezultatele și a căpăta experiență în implementarea de alte planuri asemănătoare. Monitorizarea progresului și a rezultatelor din aproape în aproape va duce la concretizarea eforturilor depuse în atingerea obiectivelor.

Când vine vorba despre colectarea deșeurilor de  ambalaje, proiectele pot viza achiziția de utilaje noi, care să ajute la adunarea deșeurilor sau de containere separate, în funcție de tipul acestora, pentru care se poate obține finanțare. De asemenea, instruirea personalului poate face obiectul unui plan de dezvoltare durabilă, plecând de la ideea factorului uman, care joacă un rol important în reciclare.

  3. Sustenabilitatea unei firme și a planului de afaceri 

Sustenabilitatea este unul dintre principiile după care se ghidează multe afaceri românești. Operațiunile care pot duce la o dezvoltare durabilă aduc atât beneficii pe termen mediu, cât și lung, iar implementarea unor obiective care să ajute firmele să-și atingă scopurile este posibilă cu ajutorul mai multor măsuri.

Sustenabilitatea unei afaceri poate consta într-un plan de business realist, care să înceapă de la cele mai simple departamente și care să ajungă până la cele mai complexe. De asemenea, pentru că dezvoltarea durabilă este strâns legată de ecologie, colectarea selectivă a deșeurilor, gruparea lor pe categorii și atingerea sau chiar depășirea cotelor impuse prin lege vor ajuta compania să economisească resurse importante, care pot fi utilizate mai târziu sau care pot fi direcționate către noi proiecte.

O altă metodă prin care un operator economic a cărui activitate depinde foarte mult de folosirea ambalajelor se poate dezvolta durabil este utilizarea celor ecologice. Astfel, multe etape dintre cele legate de sortarea și prelucrarea deșeurilor în vederea ecologizării nu vor mai fi obligatorii. Mai mult decât atât, în acest fel, o firmă poate chiar să economisească fonduri care pot fi investite în aparatură nouă și modernă, în echipamente de ultimă generație sau în instruirea salariaților în vederea eficientizării muncii.

În ziua de astăzi, societățile au la dispoziție numeroase metode prin care își pot asigura sustenabilitatea economică și financiară, precum și resursele necesare pentru obiectivele viitoare, iar un plan de afaceri bine pus la punct poate fi primul pas către îndeplinirea țelurilor.

 • Sustenabilitatea planului de afaceri

Planul de afaceri reprezintă o hartă a misiunii unei afaceri. Astfel, el trebuie să conțină următoarele elemente:

 • descrierea activității firmei;
 • misiunea și valorile după care aceasta se ghidează;
 • obiectivele pe termen scurt și mediu.

O afacere poate fi sustenabilă încă de la început, plecând de la planul de afaceri, care poate include în misiune și obiectivele sale realiste de atingere a țelurilor fără a afecta mediul înconjurător și fără a-l prejudicia.

Sustenabilitatea unui plan de afaceri poate consta în descrierea cu obiectivitate a valorilor după care se ghidează realizarea activităților societății, precum și propunerea de soluții care să o ajute să exploateze resursele naturale în mod responsabil și economic.

După cum apare menționat și mai sus, folosirea de la început a ambalajelor economice și elaborarea unui plan de reciclare pot ajuta ca aceste demersuri să înceapă odată cu demararea activităților. În cazul firmelor care deja activează pe piață, există posibilitatea de a-și revizui conduita în materie de sustenabilitate și de a întocmi scheme de dezvoltare durabilă sau de a apela la servicii de consultanță de mediu, pentru a intra în ritm cu societățile care au deja implementate astfel de soluții.

Ce este sustenabilitatea și ce înseamnă pentru o firmă să fie sustenabilă? Definiția conceptului de dezvoltare durabilă a apărut acum mai bine de 30 de ani, iar de atunci legislația a început să fie schimbată din ce în ce mai des, în situația în care mediul înconjurător dă semne că are nevoie ajutor.

Firmele care folosesc ambalaje au mai multe pârghii de care se pot folosi pentru a crea planuri de dezvoltare sustenabilă care le vor ajuta să fie funcționale cât mai mult timp și să poată folosi toate resursele naturale în beneficiul lor. Prin colectarea selectivă de deșeuri, prin atingerea cotelor de reciclare impuse de lege sau chiar prin depășirea lor, operatorii economici pot ajuta la reducerea poluării, mai ales având în vedere faptul că acum există organizații de transfer de responsabilitate și consultanți de mediu care se pot ocupa de multe dintre aspectele legate de managementul resturilor provenite din folosirea de cutii de carton, sticlă, lemn și chiar metal.

În concluzie, sustenabilitatea unei afaceri prin colectarea selectivă de deșeuri este acum posibilă mai mult decât oricând, mai ales că există ajutor specializat la care firmele pot apela.

Distribuie

Comments are closed.