Legislatie - Eco Synergy

Modificări legislative – Legea 175/2023

Eco Synergy » Legislatie de Mediu » Modificări legislative – Legea 175/2023

Modificări legislative aduse de Legea nr. 175/2023 privind aprobarea şi modificarea OUG 125/2022, respectiv pentru modificarea şi completarea OUG 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Modificările legislative au intrat în vigoare la 23 iunie 2023.

  • Apare un nou tip de deșeu, numit CLO, care este exceptat de la plata contribuției pentru economia circulară.
  • Se modifică termenul limită pentru utilizarea SIATD de către OIREP pentru anvelope, EEE și B&A; termenul inițial era de 1 ianuarie 2023, iar noul termen limită este 1 august 2023.
  • Garanția necesară a fi constituită de către colectorii ce raportează în SIATD deșeuri de ambalaje, prevazută anterior în valoare de 500.000 lei, devine 50 lei/tonă depusa în favoarea OIREP-urilor sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanţie valabile pentru o perioadă de 18 luni de la data la care raportează deşeuri de ambalaje și se depun la Administrația Fondului pentru Mediu.
  • Sunt exceptați de la constituirea garanției de 50 lei/tonă, operatorii care raportează în SIATD cantități de deșeuri de ambalaje provenite din sistemul public de salubrizare.
  • Valoarea contribuţiei pentru economia circulară, în prezent de 80 lei/tonă, pentru deşeurile municipale, deşeurile din construcţii şi desfiinţări, destinate a fi eliminate prin depozitare, devine începând cu 1 ianuarie 2024 – 160 lei/tonă.
  • Tariful perceput pentru Categoriile 1-2, 4-6 de echipamente electrice şi electronice (conform anexei nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare) scade de la 4 lei/kg, la 2 lei/kg pentru produsele introduse pe piața națională ulterior datei de 23.06.2023.
  • Tariful perceput pentru Categoria 3 (lămpi)  scade de la 8 lei/kg, la 4 lei/kg pentru produsele introduse pe piața națională ulterior datei de 23.06.2023.

Pentru detalii, te rugăm să consulți acest tabel.

Comments are closed.