Importanța și provocările trasabilității deșeurilor în contextul economiei circulare

Importanța și provocările trasabilității deșeurilor în contextul economiei circulare

Eco Synergy » Trasabilitatea Deseurilor » Importanța și provocările trasabilității deșeurilor în contextul economiei circulare

Apariția conceptului de trasabilitate a deșeurilor derivă din conștientizarea necesității de a „proteja mediul și sănătatea publică prin prevenirea sau reducerea consecințelor negative cauzat de generarea și gestionarea deșeurilor”, conform Legii 211/2011.

Operatorii economici care produc sau importă ambalaje și deșeuri de ambalaje au obligația de a atinge obiectivele de reciclare prevăzute în legislația privind protecția mediului, fie individual, fie în cooperare cu un OIREP (Operator de prelucrare a deșeurilor de ambalaje).

În ceea ce privește definiția termenului, putem spune că trasabilitatea deșeurilor de ambalaje reprezintă capacitatea unui sistem de a localiza și urmări evoluția în timp a unui deșeu, identificând fiecare înregistrare a sa, de la momentul generării până la momentul în care nu mai este considerat un deșeu, fie pentru că a fost reciclat, fie pentru că a fost eliminat.

În rândurile de mai jos vom parcurge, pe larg, semnificația acestui proces, precum și influența pe care acesta o are în cadrul noii paradigme a economiei circulare și care sunt principalele dificultăți cu care se confruntă specialiștii în domeniu, în exercitatea activității privind trasabilitatea.

1. Ce este trasabilitatea?

1. Ce este trasabilitatea

Trasabilitatea deșeurilor reprezintă procesul de urmărire și documentare a fluxului deșeurilor, de la sursa lor, până la gestionarea finală sau reciclarea acestora. Acest proces implică înregistrarea și monitorizarea informațiilor legate de producerea, colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor pentru a asigura o gestionare eficientă, responsabilă și ecologică a acestora.

Elementele cheie ale trasabilității deșeurilor includ:

 • Identificarea și înregistrarea

Fiecare categorie de deșeuri este înregistrată și etichetată corespunzător, astfel încât să fie clar identificată și să se cunoască proveniența sa.

 • Urmărirea fluxului

Se înregistrează și se monitorizează fiecare etapă a fluxului deșeurilor, de la producție până la eliminare sau reciclare. Acest lucru poate include date despre colectare, transport, sortare, tratare și depozitare temporară sau eliminare finală.

 • Documentație

Se păstrează documentație detaliată privind deșeurile, inclusiv registre, rapoarte și evidențe electronice, pentru a putea fi verificate și auditate ulterior.

 • Responsabilitatea părților implicate

Trasabilitatea implică identificarea și atribuirea responsabilităților fiecărei părți implicate în gestionarea deșeurilor, de la producători și transportatori la facilități de tratare și autorități de reglementare.

 • Monitorizarea efectelor negative asupra mediului

Prin trasabilitate, se poate evalua modul în care interacționază cu mediul diferitele opțiuni de gestionare a deșeurilor și se pot lua măsuri pentru minimizarea consecințelor negative ale acestuia.

 • Conformitatea cu reglementările

Trasabilitatea ajută organizațiile și autoritățile să se asigure că sunt în conformitate cu legile și reglementările privind gestionarea deșeurilor.

Această procedură este esențială pentru promovarea unei gestionări responsabile și durabile a deșeurilor, prevenirea poluării mediului, stimularea reciclării și economiei circulare și pentru asigurarea transparenței în toate etapele procesului de gestionare a deșeurilor. Ea joacă un rol important în protecția mediului și în atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

2. De ce este importantă trasabilitatea deșeurilor de ambalaje?

2. De ce este importantă trasabilitatea deșeurilor de ambalaje?

Trasabilitatea deșeurilor de ambalaje este importantă din mai multe motive, printre care enumerăm:

 • Protecția mediului

Prin urmărirea cu atenție a a traseului deșeurilor de ambalaje, se poate monitoriza cum sunt gestionate aceste materiale și există asigurarea că nu sunt aruncate în mod necorespunzător sau abandonate în mediu. Trasabilitatea contribuie astfel la prevenirea poluării și la protejarea ecosistemelor.

 • Reciclare eficientă

O trasabilitate bună a deșeurilor de ambalaje poate ajuta la identificarea surselor de materiale reciclabile și la gestionarea lor eficientă. Acest lucru contribuie la creșterea ratei de reciclare, reducând astfel consumul de resurse naturale și emisiile de carbon asociate cu producția de ambalaje noi.

 • Responsabilitatea producătorilor

Trasabilitatea poate permite identificarea producătorilor și distribuitorilor de ambalaje, ceea ce îi poate responsabiliza să își asume o mai mare implicare în gestionarea corespunzătoare a deșeurilor generate de produsele lor. Aceasta poate duce la dezvoltarea unor strategii mai sustenabile de ambalare și gestionare a deșeurilor.

 • Conformitate cu reglementările

Multe țări au reguli și norme stricte privind gestionarea deșeurilor de ambalaje. Prin supraveghere și documentarea corectă a fluxului deșeurilor, organizațiile pot evita sancțiuni și amenzi și pot rămâne în conformitate cu legile locale sau internaționale.

 • Economie circulară

Trasabilitatea deșeurilor de ambalaje este un element cheie în dezvoltarea unei economii circulare, în care materialele sunt reciclate și refolosite în mod continuu, reducând astfel necesitatea de a extrage și a produce resurse noi.

 • Transparenta și încrederea consumatorilor

Consumatorii sunt din ce în ce mai preocupați de impactul ambiental al produselor pe care le achiziționează. O trasabilitate eficientă a deșeurilor de ambalaje poate ajuta la creșterea încrederii consumatorilor în produsele și mărcile care se angajează în practici de gestionare responsabilă a deșeurilor.

În concluzie, trasabilitatea deșeurilor de ambalaje este crucială pentru protejarea mediului, promovarea reciclării, responsabilizarea producătorilor, respectarea regulamentelor, promovarea economiei circulare și câștigarea încrederii consumatorilor într-un mediu tot mai conștient de problemele de mediu.

3. Economia circulară și trasabilitatea deșeurilor

3. Economia circulară și trasabilitatea deșeurilor 

Economia circulară încurajează utilizarea eficientă a resurselor, reducând în același timp, cantitatea generală a deșeurilor. Acestea includ reutilizarea materialelor, reciclarea lucrurilor la sfârșitul ciclului lor de viață util și proiectarea produselor astfel încât să fie sustenabile și reciclabile. Aceste directive urmăresc reducerea efectelor negative asupra mediului, economisirea resurselor și stabilirea unui sistem cu circuit închis pentru o economie durabilă. Prin posibilitatea de a urmări și gestiona materialele pe tot parcursul ciclurilor lor de viață, trasabilitatea contribuie din plin la circularitate. Ea ajută la identificarea oportunităților pentru reciclarea, reutilizarea sau renovarea materialelor și bunurilor, reducând astfel deșeurile. În economia circulară, trasabilitatea este o unealtă esențială pentru sporirea eficienței resurselor și a durabilității, deoarece garantează eliminarea responsabilă.

Inițiativele de gestionare a deșeurilor circulare includ:

 • programele de responsabilitate extinsă a producătorului (EPR), în care producătorii își asumă responsabilitatea pentru sfârșitul vieții produselor lor;
 • inițiativele de reciclare și upcycling care transformă materialele deșeuri în produse noi;
 • compostarea deșeurilor organice în sol bogat în nutrienți;
 • evenimentele de schimb comunitar pentru a schimba bunuri.

Programele de reparații și recondiționare pentru a prelungi durata de viață a produselor. Aceste eforturi promovează conservarea resurselor și reducerea deșeurilor.

3.1 Provocări și obstacole

Conform clasificării formulată de specialiștii în domeniu, principalele obstacole în procesul de trasabilitate sunt :

 • Diverse fluxuri de deșeuri

Deșeurile vin în diverse forme, de la solide, la periculoase, și necesită procese separate de gestionare, ceea ce complică procesul de trasabilitate.

 • Lipsa standardizării

Există o lipsă de sisteme și protocoale standardizate pentru trasabilitatea deșeurilor, ceea ce face dificilă adoptarea unei abordări universale.

 • Precizia datelor

Menținerea datelor precise la fiecare etapă a gestionării deșeurilor, de la colectare până la eliminare, este crucială, iar erorile sau inexactitățile la introducerea datelor pot submina eforturile.

 • Confidențialitatea datelor

Deoarece trasabilitatea implică monitorizarea deșeurilor până la sursa lor, poate ridica îngrijorări privind confidențialitatea afacerilor și activității interne din cadrul companiilor și instituțiilor.

 • Infrastructura tehnologică

Implementarea urmăririi necesită o infrastructură tehnologică adecvată, care nu este întotdeauna adaptată la tipul de deșeu care trebuie gestionat.

 • Costuri

Sistemele de trasabilitate pot să se dovedească a fi costisitoare pentru sistemele mai mici de gestionare a deșeurilor.

 • Conformitatea cu reglementările

Respectarea reglementărilor și standardelor de conformitate variabile, legate de gestionarea deșeurilor, poate fi o provocare.

trasabilitate deseuri

 • Soluții digitalizate

Companiile de producție pot obține avantaje enorme prin implementarea unei soluții digitalizate de trasabilitate. Această tehnologie oferă automatizarea și simplificarea urmăririi materialelor și produselor, ducând la o eficiență sporită, precizie și luarea deciziilor bazate pe date valide.

Software-ul de trasabilitate automatizează monitorizarea și documentarea materialelor și produselor, reducând dependența de factorul uman prin introducerea manuală a datelor; astfel, se reduce și riscul de erori.

Soluțiile digitale facilitează, de asemenea, urmărirea în timp real pe întreg lanțul de aprovizionare, oferind vizibilitate și permițând o reacție rapidă la orice problemă. Ele facilitează, de asemenea, colectarea, stocarea și analiza seturilor mari de date legate de materiale, produse și deșeuri. Aceasta permite luarea deciziilor informate. Întocmirea de rapoarte asigură conformitatea cu reglementările privind manipularea, stocarea și eliminarea materialelor și produselor.

Soluțiile oferite de tehnologiile Blockchain îmbunătățesc transparența, precizia și eficiența în gestionarea deșeurilor și circularitate. Ele permit companiilor să ia decizii informate, să se conformeze reglementărilor și să contribuie la o economie mai durabilă și circulară.

În concluzie, gestionarea deșeurilor este crucială pentru sustenabilitatea mediului și gestionarea etică a resurselor. Aceasta implică mai mult decât simpla eliminare a deșeurilor noastre. Prin adoptarea urmăririi, a principiilor economiei circulare și a tehnologiilor de ultimă oră, putem reevalua modul în care gestionăm reziduurile pe care le producem. Putem reduce efectele negative asupra mediului și, în același timp, vom economisi resurse, iar astfel, vom construi un viitor sustenabil pentru generațiile viitoare, reducând, reutilizând, recicland și gestionând corespunzător deșeurile. Transformarea acestora într-o resursă utilă necesită efortul comun al oamenilor simplii, al companiilor și guvernelor.

Sursa foto: freepik.com, pixabay.com

Distribuie

Comments are closed.