Blog - Implementarea Directivei-cadru privind deșeurile – România, în grupa de risc

Implementarea Directivei-cadru privind deșeurile – România, în grupa de risc

Eco Synergy » Legislatie de Mediu » Implementarea Directivei-cadru privind deșeurile – România, în grupa de risc

Implementarea, aplicarea și executarea corectă a legislației UE privind deșeurile reprezintă prioritățile cheie ale politicii de mediu ale UE, după cum menționează site-ul oficial al Comisiei Europene.

Țările UE trebuie să raporteze Comisiei Europene cu privire la punerea în aplicare a legislației UE privind deșeurile, inclusiv cu privire la atingerea obiectivelor de colectare, reutilizare, reciclare și valorificare a deșeurilor în fiecare an sau din doi în doi ani.

O privire de ansamblu expusă în rezumat a modului în care legea mediului este implementată poate fi parcursă în acest document denumit Evaluarea Implementărilor pentru Mediu, publicat pe site-ul oficial al UE.

1. Rapoarte

În 2023, Comisia a publicat un raport care identifică statele membre care riscă să nu atingă obiectivele de reciclare a deșeurilor municipale și de ambalaje pentru 2025 și obiectivul de depozitare a deșeurilor pentru 2035. Acesta se bazează pe Evaluarea statelor membre, efectuată de Agenția Europeană de Mediu (AEE).

Nouă state membre erau pe cale să atingă principalele obiective de reciclare pentru deșeurile municipale (provenite de la gospodării și întreprinderi) și deșeurile de ambalaje pentru 2025: Austria, Belgia, Cehia, Danemarca, Germania, Italia, Luxemburg, Țările de Jos și Slovenia.

Optsprezece state membre riscau să rateze una sau mai multe ținte: Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Ungaria, Irlanda, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania și Suedia. Comisia a prezentat recomandări și pune la dispoziție sprijin financiar și tehnic acestor state membre.

Directiva-cadru modificată privind deșeurile, Directiva privind ambalajele și deșeurile de ambalaje și Directiva privind depozitele de deșeuri au eliminat obligația de a raporta modurile de implementare. Acum, Comisia Europeană, sprijinită de AEE, are obligația să publice rapoarte de avertizare timpurie cu trei ani înainte de anii țintă de reciclare și depozitare.

2. Lista europeană a deșeurilor

Blog - 2. Lista europeană a deșeurilor

Lista europeană a deșeurilor oferă o terminologie comună pentru clasificarea deșeurilor în UE. Acest lucru ajută la gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase. Codurile sunt atribuite într-o mare varietate de activități, inclusiv transportul deșeurilor, autorizațiile de instalare (care se referă adesea și la coduri specifice privind deșeurile) sau ca bază pentru statisticile privind deșeurile.

Lista europeană a deșeurilor este revizuită în mod regulat. Ultima modificare a fost făcută în 2014, în urma unui studiu de revizuire.

Un document orientativ privind clasificarea deșeurilor ajută autoritățile naționale, locale și întreprinderile să interpreteze și să aplice corect legislația UE privind clasificarea deșeurilor.

Acest document pune la dispoziție:

  • o privire de ansamblu cuprinzătoare a legislației UE relevante
  • exemple de tipuri de deșeuri pentru care clasificarea este considerată dificilă de către părțile interesate
  • informații pas cu pas despre cum să evaluăm dacă deșeurile prezintă proprietăți periculoase și despre cum să le clasifice (…)

3. Planuri de management al deșeurilor

La fiecare 6 ani, statele membre trebuie să pregătească planuri de gestionare a deșeurilor. Aceste planuri ar trebui să acopere întreaga țară, dar autoritățile locale sau regionale pot pregăti planuri locale sau regionale.

Stabilirea unui plan de gestionare a deșeurilor permite autorităților naționale, regionale sau locale să:

  • întocmească bilanțul situației curente
  • definească obiectivele
  • definească strategiile adecvate
  • identifice măsurile de implementare necesare

Articolul 28 alineatul (3) din Directiva-cadru privind deșeurile enumeră elementele obligatorii ale unui plan de gestionare a deșeurilor, iar articolul 28 alineatul (4) enumeră elementele suplimentare care pot fi conținute.

4. Cum pregătiți un plan de gestionare a deșeurilor?

Comisia Europeană a publicat un ghid orientativ privind pregătirea planurilor de gestionare a deșeurilor (…).

Statele membre ar trebui să trimită Comisiei planul de gestionare a deșeurilor utilizând formatul prezentat în Anexa I. Părțile interesate relevante, autoritățile și publicul larg trebuie să aibă posibilitatea de a contribui la planuri și de a le accesa, odată finalizate. Planurile trebuie să fie publicate pe un site web disponibil publicului.

Statele membre trebuie să informeze Comisia atunci când planurile sunt adoptate sau revizuite în mod substanțial.

Sursa foto cover: Freepik.com

Sursa foto 01: Implementation of the Waste Framework Directive (europa.eu)

Distribuie

Comments are closed.