Blog - Impactul energiei electrice asupra mediului și soluții pentru reducerea acestuia

Impactul energiei electrice asupra mediului și soluții pentru reducerea acestuia

Eco Synergy » Consultanta de Mediu » Impactul energiei electrice asupra mediului și soluții pentru reducerea acestuia

Energia are un rol esențial în dezvoltarea civilizației umane. De-a lungul timpului au fost utilizate diverse surse de energie, dintre acestea remarcându-se cea electrică. În lipsa curentului electric, omenirea nu ar putea să atingă un grad de dezvoltare ridicat, ce asigură confort vieții, dar și o productivitate și o eficiență sporită a factorilor de producție. Din păcate, însă, multă vreme nu s-a ținut cont decât de avantajele pe care producerea curentului electric le oferă, pierzându-se din vedere urmările negative, mai precis impactul tehnologiilor de producere sau obținere a energiei electrice asupra mediului înconjurător. 

 

În ultimii ani, a fost pusă la punct o tranziție către producerea curentului electric într-un mod cât mai puțin dăunător sistemelor ecologice prin folosirea unor tehnologii vechi și noi. Eforturile în această direcție trebuie să vină din partea tuturor părților implicate în activitatea economică, firmele din România trebuind să se plaseze între limite legislative furnizate de către Uniunea Europeană și de instituțiile legiuitoare ale țării. În rândurile de mai jos vei putea descoperi cum a afectat în mod negativ producerea curentului electric mediul înconjurător în ultimii o sută cincizeci de ani și care sunt soluțiile ce pot fi aplicate cu succes pentru limitarea efectelor negative și pentru implementarea noilor tehnologii care garantează sănătatea mediului înconjurător. 

 

1. Impactul energiei electrice asupra mediului

Energia electrică a contribuit în mod esențial la dezvoltarea societății umane, dar, în același timp, a afectat într-un mod însemnat sănătatea mediului înconjurător. După aproape o sută de ani de nepăsare, omenirea se îndreaptă cu pași repezi către tranziția spre sursele de energie regenerabilă și spre creșterea eficienței energetice. 

 

1.1. Impactul producerii energiei electrice asupra mediului – istoricul tehnologiei curentului electric

Blog - 1. Impactul energiei electrice asupra mediului

Electricitatea este cunoscută încă din vremea Antichității, savanții greci observând existența ei. Utilizarea practică a acesteia a debutat, însă, abia în secolul al XVIII-lea datorită eforturilor unor oameni de știință, precum Benjamin Franklin, Alessandro Volta și Michael Faraday. 

 

Studiile acestora au permis inginerilor și inventatorilor de la sfârșitul secolului al XIX-lea să pună la punct tehnologia necesară utilizării pe scară largă a curentului electric. Printre aceste invenții se numără generatorul electric, rețelele de distribuție și diverse mașinării și echipamente care funcționau pe baza energiei electrice. În prezent, curentul electric are o utilitate universală, fiind folosit atât în mediul casnic, cât și în cel de producție. 

 

1.2. Impactul utilizării energiei electrice asupra mediului – cum afectează producerea energiei electrice mediul înconjurător

După primele experimente realizate la sfârșitul secolului al XIX-lea, s-a trecut la distribuirea generalizată a curentului electric către un număr din ce în ce mai mare de consumatori. Această extindere rapidă a fost făcută pe baza utilizării combustibililor fosili, precum petrolul și cărbunele. La început, centralele termoelectrice alimentate în acest mod nu au modificat semnificativ mediul înconjurător, însă în momentul în care numărul și dimensiunile acestora au depășit toate așteptările, au început să apară și urmări negative. 

 

După ce a fost observat acest lucru, au fost căutate soluții alternative de producere a curentului electric, care să aibă efecte negative mai puține sau chiar deloc. Astfel, au apărut hidrocentralele ce produc curent electric cu ajutorul puterii gravitaționale a apei și centralele atomo-electrice, care utilizează fisiunea nucleară în acest sens. În prezent tendința cea mai importantă în producerea curentului electric este folosirea unor resurse regenerabile, ca de exemplu lumina soarelui și energia vântului. 

 

Deși aceste două tehnologii nu influențează la fel de grav mediul înconjurător, precum arderea combustibililor fosili, există unele elemente ce trebuie amintite:

 • Energia hidroelectrică este, într-adevăr, o sursă de energie regenerabilă. Totuși, pentru a funcționa, o astfel de centrală are nevoie de un baraj masiv, construit din beton, pentru producerea căruia au fost folosite cel mai adesea tehnologii poluante. În plus, un astfel de baraj modifică ecosistemele din cauza inundării unor terenuri și a blocării mișcării naturale a apei și a vietății acvatice.
 • Energia nucleară nu este produsă prin emiterea unor gaze cu efect de seră, însă există două probleme cu potențial grav asupra mediului înconjurător. Prima este legată de gestionarea corectă a deșeurilor nucleare, ce sunt periculoase mii de ani. A doua situație riscantă este legată de producerea unor eventuale accidente nucleare, precum cele de la Cernobîl și Fukushima.
 • Energia eoliană și cea fotovoltaică afectează într-un mod mai puțin semnificativ mediului înconjurător. Există și unele urmări negative, printre care pot fi amintite afectarea vietăților de către turbinele eoliene sau suprafețele largi de teren umbrite de panourile fotovoltaice. 

2. Reducerea impactului tehnologiilor de producere a energiei electrice asupra mediului

Blog - 2. Reducerea impactului tehnologiilor de producere a energiei electrice asupra mediului

Curentul electric este o resursă esențială pentru viața umană modernă, neexistând vreo împrejurare în care să se poată renunța la producerea și utilizarea acestora. Consumul de curent electric este într-o continuă creștere, perspectivele pe viitor arătând o nevoie din ce în ce mai crescută, în special în țările în curs de dezvoltare. 

 

Mai mult de atât, odată cu trecerea de la motoarele cu ardere internă, ce utilizează combustibili fosili (benzina, motorina, kerosenul), la folosirea motoarelor electrice va avea loc o creștere a necesarului de curent electric, ce trebuie să fie satisfăcută în așa fel încât mediul înconjurător să fie afectat în mod semnificativ. Oamenii de știință au reușit să pună la punct tehnologii inovative, care permit producerea curentului electric fără a distruge mediul înconjurător. 

 

2.1. Reducerea impactului energiei electrice asupra mediului prin introducerea unor noi tehnologii

Principalul efect negativ al producerii curentului electric asupra mediului înconjurător a fost legat de utilizarea unor tehnologii poluante, precum arderea cărbunelui, petrolului și a gazelor naturale. Pentru a se evita o astfel de situație, în ultimii ani au fost introduse tehnologii inovative de producere a energiei electrice, bazate pe folosirea surselor regenerabile, dar și pe eficientizarea sistemelor actuale. 

 

Printre aceste tehnologii merită amintite:

 • Producerea curentului electric cu ajutorul energiei solare. Panourile fotovoltaice transformă energia soarelui direct în curent electric, fără a se emite în acest proces gaze cu efect de seră sau alte materiale poluante. În prezent, panourile fotovoltaice sunt suficient de eficiente pentru a fi competitive față de alte soluții clasice.
 • Utilizarea energiei eoliene pentru producerea curentului electric. Turbinele eoliene captează energia cinetică a vântului și o transformă în curent electric. Urmările negative asupra mediului înconjurător sunt minime. Cele mai eficiente soluții în acest sens sunt reprezentate de parcurile eoliene offshore plasate pe mare, în apropierea țărmului, acolo unde vânturile sunt constante și au o intensitate mare.
 • Energia geotermală este acel tip de energie ce provine din interiorul pământului, acolo unde temperaturile sunt foarte înalte. Această căldură poate fi transformată în electricitate, fără emisii poluante și fără afectarea mediului înconjurător.
 • Energia atomică este cunoscută de multă vreme sub forma procesului de fuziune. Centralele atomoelectrice au, însă, un dezavantaj, și anume că funcționează pe baza unor combustibili cu potențial periculos asupra mediului înconjurător. Există în dezvoltare o nouă tehnologie, cea a fuziunii atomice, ce promite cantități nelimitate de energie, fără afectarea mediului înconjurător. 

 

În completarea introducerii noilor tehnologii de producere a curentului electric există o tendință legată de realizarea unor noi soluții de stocare a energiei. Astfel, au apărut noi tipuri de acumulatori, cu eficiență sporită, dar și soluții inovative, precum stocarea termică sau cea gravitațională, a energiei electrice. Aceste soluții permit disponibilitatea curentului electric și în momente în care energiile alternative nu sunt disponibile, ca de exemplu pe durata nopții sau atunci când nu bate vântul. 

 

Aceste eforturi furnizează o serie de elemente pozitive, care contribuie la sănătatea mediului înconjurător. Cea mai importantă urmare este legată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Aceste gaze, în special dioxidului de carbon produs prin arderea cărbunelui și a petrolului, contribuie la încălzirea climatică și la modificări semnificative ale climei. 

 

De asemenea, poate fi menționată evitarea poluării aerului cu gaze cu efect negativ, precum oxidul de azot și de sulf, sau prafuri fine, ce rămân în suspensie în aer pentru o perioadă lungă de timp. Producerea curentului electric prin folosirea surselor regenerabile micșorează presiunea asupra mediului datorită renunțării la extragerea petrolului și a cărbunelui, industrii cu potențial poluant major, care afectează grav mediul înconjurător.

 

2.2. Reducerea impactului tehnologiilor de obținere a energiei electrice asupra mediului prin eficiența energetică și gestionarea consumului

În prezent, curentul electric produs provine în mare parte din utilizarea tehnologiilor clasice cu potențial poluant. Chiar și în cazul tehnologiilor alternative, efectele negative nu pot fi reduse la zero și, din acest motiv, este necesară introducerea unor elemente care să ducă la limitarea consumului de curent electric. 

 

Prin introducerea unor echipamente electrice cu consum redus, ce înlocuiesc vechi tehnologii, se micșorează cererea de curent electric, putându-se astfel renunța la vechile termocentrale poluante. Un exemplu în acest sens este reprezentat de înlocuirea becurilor cu incandescență cu cele ce funcționează pe baza tehnologiei LED. 

 

O altă direcție ce trebuie urmărită este reprezentată de atingerea unei eficiențe energetice crescute a clădirilor. Printr-o izolare termică adecvată scade consumul de energie pentru încălzire și răcire. Importante sunt și managementul consumului prin utilizarea sistemelor de automatizare și control de la distanță și educarea și conștientizarea consumatorului prin furnizarea unor informații legate de urmările negative ale producerii de curent electric asupra mediului înconjurător. 

 

3. Soluții disponibile firmelor din România pentru reducerea impactului utilizării energiei electrice asupra mediului

Blog - 3. Soluții disponibile firmelor din România pentru reducerea impactului utilizarii energiei electrice asupra mediului

Atunci când vine vorba despre impactul producerii energiei electrice asupra mediului înconjurător, este important să se cunoască următorul aspect: o parte semnificativă a curentului electric consumat în România este destinată mediului de afaceri. Având în vedere acest element, a fost introdusă o legislație de mediu care are rolul de a introduce diverse elemente care să limiteze urmările negative ale producerii și consumului curentului electric asupra mediului înconjurător. În afara conformității legislative, firmele din România au și o obligație morală de responsabilitate față de comunitățile în apropierea cărora își desfășoară activitatea. 

 

Printre măsurile ce pot fi aplicate cu succes în acest sens se numără:

 • Identificarea cu precizie a acelor elemente ce necesită o atenție deosebită pentru micșorarea consumului de energie și pentru identificarea situațiilor de risc față de mediul înconjurător. Pentru a se atinge aceste deziderate, extrem de utilă este apelarea la companii specializate în realizarea de servicii de consultanță de mediu prin intermediul cărora sunt obținute soluțiile cele mai facile și mai ușor de implementat. Prin aceste elemente se urmărește atingerea sustenabilității prin gestionarea corectă a deșeurilor și prin realizarea unui audit de mediu corespunzător.
 • Folosirea energiilor regenerabile este în prezent o soluție pe care tot mai multe firme o folosesc atât pentru a-și eficientiza producția, cât și pentru a proteja mediul înconjurător. Acest lucru se poate face fie prin montarea unor sisteme fotovoltaice sau eoliene sau prin achiziționarea de energie verde de la furnizori certificați.
 • O parte importantă a curentului electric folosit este cea destinată încălzirii și răcirii spațiilor de birouri și de producție. Multe dintre aceste clădiri nu au eficiență energetică sporită și, din acest motiv, se impune o creștere a eficienței energetice prin izolarea termică adecvată, prin folosirea unor tehnologii inovative, precum pompele de căldură, aer sau aer-sol și punerea la punct a unor instalații automatizate pentru controlul iluminatului și al încălzirii.
 • Firmele din România pot pune la punct și un sistem de educație și conștientizare a angajaților în ceea ce privește limitarea consumului de energie electrică. Instruirea în acest sens poate fi făcută în vederea stingerii echipamentelor ce nu sunt folosite pentru o perioadă mai lungă de timp, abordarea corespunzătoare a reciclării și reducerii deșeurilor și legătura dintre reducerea consumului de curent electric și sănătatea mediului înconjurător.
 • Un element relativ nou, ce poate fi utilizat în acest sens este reprezentat de promovarea unei mobilități durabile pentru angajați. Astfel, aceștia pot fi încurajați în deplasarea lor către și dinspre locul de muncă a mijloacelor de transport în comun, a vehiculelor electrice sau chiar a bicicletelor.  

 

În concluzie, mediul de afaceri din România trebuie să se implice în mod activ în protejarea mediului înconjurător prin limitarea consumului de energie electrică și prin folosirea tehnologiilor alternative de producere a curentului electric, precum prin utilizarea panourilor fotovoltaice și turbinelor eoliene. 

 

Sursa foto: unsplash.com

Distribuie

Comments are closed.