Blog - Ecosistemul terestru – ce reprezintă și care sunt soluțiile pentru conservarea acestuia

Ecosistemul terestru – ce reprezintă și care sunt soluțiile pentru conservarea acestuia

Eco Synergy » Transfer responsabilitate » Ecosistemul terestru – ce reprezintă și care sunt soluțiile pentru conservarea acestuia

Ecosistemele terestre sunt comunitățile complexe și diverse de organisme vii, mediul lor fizic și interacțiunile care modelează viața pe uscat. Acestea cuprind numeroase habitate, de la pădurile tropicale dense din Amazon până la deșerturile din Africa Ecuatorială, Australia etc.. Aceste ecosisteme susțin ritmul inimii planetei, asigurând procese vitale și susținând o multitudine de forme de viață.

 

1. Ecosistemul terestru – informații utile despre ecosistemul terestru 

Blog - 1. Ecosistemul terestru – informații utile despre ecosistemul terestru

Ecosistemele terestre se referă la toate mediile care se găsesc pe uscat, cu excepția celor din ecosistemul marin, precum oceanele, mările și lacurile. Aceste ecosisteme cuprind o varietate uimitoare de medii, variind de la păduri, pajiști, zone umede, tundra, deșerturi, savane și munți, iar lista poate continua. Fiecare dintre aceste habitate se distinge prin condiții climatice specifice, tipuri de sol și procese ecologice care modelează comunitățile de organisme care prosperă în ele. Totodată, acestea au și câteva componente:

 1. Factori abiotici: Acestea sunt componentele lipsite de viață ale ecosistemelor terestre, inclusiv clima, solul, topografia și geologia. Clima joacă un rol semnificativ în determinarea florei și faunei prezente într-o zonă. Caracteristicile solului, cum ar fi pH-ul, conținutul de nutrienți și capacitatea de drenaj, influențează diversitatea și distribuția plantelor. Caracteristicile fizice ale peisajului, inclusiv munții, râurile și văile, creează microclimate care influențează și mai mult ecosistemul.
 2. Factori biotici: Componentele biotice includ toate organismele vii dintr-un ecosistem terestru. În acest caz este vorba despre un spectru vast de forme de viață, de la microorganisme precum bacteriile și până la mamifere mari și copaci. Relațiile dintre aceste organisme, parazitism sau simbioză, competiţie sau interacțiunile mecanice, modelează dinamica și stabilitatea ecosistemului.
 3. Producători: În principal sunt reprezentați de plantele care formează fundamentul ecosistemelor terestre. Acestea transformă lumina soarelui în energie prin fotosinteză, creând compuși organici care susțin întreaga rețea trofică. Plantele joacă un rol important în captarea dioxidului de carbon din atmosferă și eliberarea oxigenului vital pentru susținerea vieții pe Pământ.
 4. Consumatorii: În această categorie intră erbivorele, carnivorele și omnivorele. Erbivorele consumă material vegetal, în timp ce carnivorele vânează alte viețuitoare. Omnivorele au o dietă mixtă, consumând atât plante, cât și animale. Această rețea complicată de relații de hrănire formează lanțul trofic, care permite energiei să curgă prin ecosistem.
 5. Decompozitori: Sunt considerați responsabilii de reciclare ai naturii. Aceștia descompun materia organică, cum ar fi plantele și animalele moarte, în compuși mai simpli, returnând nutrienții esențiali în sol.

 

1.1. Ecosistem terestru – care sunt funcțiile acestuia? 

Blog - 1.1. Ecosistem terestru – care sunt funcțiile acestuia?

Fiind atât de complex, ecosistemul terestru natural îndeplinește o serie de funcții:

 • Conservarea biodiversităţii: ecosistemele terestre din România și din lume sunt o comoară a biodiversităţii. Aceste habitate diverse oferă refugiu pentru nenumărate specii de plante, animale și microorganisme, dintre care multe nu au fost încă descoperite și studiate. Conservarea acestor ecosisteme este vitală pentru păstrarea echilibrului delicat al vieții de pe Pământ.
 • Reglarea climei: ecosistemele terestre influențează clima globală prin procese complexe. Plantele absorb dioxidul de carbon în timpul fotosintezei, contribuind la atenuarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Ciclul apei, facilitat de plante, reglează climatul local și regional.
 • Formarea solului și controlul eroziunii: interacțiunea dintre organismele vii și factorii abiotici contribuie la formarea solului. Solurile sănătoase, bogate în materie organică, susțin creșterea plantelor și oferă nutrienți esențiali pentru viața terestră. În plus, vegetația acționează ca o barieră naturală împotriva eroziunii solului, protejând natura de degradare.
 • Polenizarea și dispersarea semințelor: mediul terestru prin definiție se bazează pe numeroase elemente, aici intrând și polenizatorii, cum ar fi albinele, fluturii și păsările, pentru a facilita reproducerea plantelor. Polenizatorii asigură diversitatea genetică în cadrul populațiilor vegetale și contribuie la abundența fructelor și semințelor. Dispersatorii de semințe, precum păsările și mamiferele, ajută plantele să colonizeze noi zone și să își dezvolte biodiversitatea.
 • Filtrarea și purificarea apei: ecosistemele umede acționează ca filtre naturale de apă. Ele captează sedimentele și elimină poluanții, purificând apa înainte de a pătrunde în râuri și în alte cursuri de apă, asigurând beneficii atât pentru populația umană, cât și viața acvatică.

 

 1.2. Mediul terestru – principalele tipuri cunoscute 

În ultimele decenii s-au descoperit o multitudine de informații despre mediul înconjurător, însă mai există încă multe necunoscute. În prezent, pot fi amintite câteva exemple de ecosisteme terestre:

1. Ecosisteme forestiere

Blog - 1.1.1 Ecosisteme forestiere

 • Pădurile tropicale: aceste ecosisteme luxuriante și biodiverse se găsesc în regiunile ecuatoriale, unde precipitațiile abundente și temperaturile calde creează condiții ideale pentru plante și animale. Sunt esențiale pentru reglarea climatului de la nivel global și găzduiesc nenumărate specii, multe încă nedescoperite.
 • Păduri temperate: apar în regiuni cu anotimpuri distincte și temperaturi moderate. Sunt populate de foioase, care își pierd frunzele în timpul iernii, și de conifere, care își păstrează frunzele pe tot parcursul anului. Ele creează habitat pentru diverse mamifere, păsări și specii de insecte și sunt vitale pentru captarea elementelor implicate în poluarea biologică și menținerea ciclului apei.
 • Pădurile boreale (Taiga): se găsesc în regiunile subarctice și reci. Aceste păduri vaste de conifere sunt dominate de copaci veșnic verzi, precum molizii, pinii și brazii. Ele oferă habitat unor specii unice precum tigrul siberian, elanul și ursul brun și joacă un rol esențial în stocarea globală a carbonului.

 

2. Ecosisteme de tip pajiște

Blog - 1.2.2 Ecosisteme de tip pajiște

 • Savanele: sunt pajiști cu floră diversă și se întâlnesc în regiuni tropicale și subtropicale. Aceste ecosisteme susțin o gamă diversă de erbivore, așa cum sunt elefanții, zebrele și girafele.
 • Pajiști temperate: un alt exemplu de ecosistem terestru este pajiștea din zona temperată, care se caracterizează prin întinderi vaste de plante cu puțini copaci. Ele apar în regiuni cu anotimpuri distincte, experimentând atât veri fierbinți, cât și ierni reci. Zimbrii și câinii de preerie sunt câteva dintre speciile de animalele ce se găsesc în aceste zone.
 • Stepa: este un tip de pășune uscată care se găsește în regiunile aride și semiaride. Ele sunt adesea caracterizate de precipitații scăzute și se localizează în Asia Centrală și Marile Câmpii ale Statelor Unite.

 

3. Ecosisteme deșertice

Blog - 1.2.3. Ecosisteme deșertice

 • Deșerturi fierbinți: sunt caracterizate de temperaturi extreme și precipitații minime. Aceste ecosisteme sunt medii dure pentru majoritatea organismelor vii, dar găzduiesc plante și animale adaptate, precum cactuși, cămile și șopârle de deșert, care au dezvoltat caracteristici unice pentru a supraviețui în aceste condiții dificile.
 • Deșerturi reci: în deșerturile reci se constată ierni reci și veri blânde, predominant în Deșertul Gobi din Asia și Deșertul Patagonian din America de Sud. Irbisul și iepurii fluierători sunt doar câteva exemple de specii care s-au adaptat acestor medii.

 

4. Ecosisteme de tundră

 • Tundra arctică: este un ecosistem fără copaci, rece și înghețat, care se găsește în jurul regiunii arctice. Are un sezon de creștere scurt, iar solul rămâne înghețat pentru o mare parte a anului. Specii precum urșii polari și vulpile arctice se regăsesc în mod obișnuit în tundra arctică.
 • Tundra alpină: este situată la altitudini mari în regiunile muntoase. Condițiile meteorologice dure, inclusiv vânturile puternice și temperaturile foarte scăzute, limitează creșterea plantelor. Cu toate acestea, tundra alpină susține o floră unică, inclusiv arbuști pitici și flori sălbatice rezistente, precum și animale așa cum sunt marmotele și caprele de munte.

 

5. Ecosisteme de zone umede

Blog - 1.2.5. Ecosisteme de zone umede

Mlaștinile sunt zone umede joase, cu apă stătătoare, care susțin vegetația emergentă, cum ar fi stuful. Aceste ecosisteme sunt pline de păsări, amfibieni și nevertebrate acvatice.

 

6. Ecosisteme montane

Pădurile montane apar în regiunile muntoase, caracterizate prin diferite tipuri de vegetație. Pe măsură ce se escaladează un munte, temperatura și nivelurile de precipitații se schimbă, creând habitate diverse.

2. Ecosisteme terestre – informații despre conservarea ecosistemului terestru natural 

Blog - 2. Ecosisteme terestre – informații despre conservarea ecosistemului terestru natural 

Ecosistemele terestre sunt rețele complexe de viață pe uscat. Ele oferă o multitudine de beneficii pentru supraviețuirea oamenilor și animalelor, de la reglarea climei până la conservarea biodiversității. Este responsabilitatea oamenilor de a proteja aceste ecosisteme pentru generațiile viitoare. Prin practici durabile, eforturi de conservare și acțiuni colective, oamenii, dar și diferite business-uri pot face o schimbare în bine.

În calitate de antreprenor, ai posibilitatea de a crea o afacere sustenabilă, abordând o serie de metode pornind de la câteva informații despre ecosistemul terestru.

 

2.1. Mediu de viață terestru – de ce trebuie protejat? 

De la vastele păduri tropicale până la deșerturile aride și pajiștile întinse, aceste ecosisteme oferă resurse esențiale de care beneficiază atât natura, cât și umanitatea. Cu toate acestea, activitățile umane, cum ar fi defrișarea, distrugerea habitatelor și schimbările climatice, reprezintă amenințări semnificative pentru aceste ecosisteme fragile. Înțelegerea importanței protejării ecosistemelor terestre este o necesitate pentru conservarea biodiversității, atenuarea schimbărilor climatice, asigurarea securității alimentare și protejarea viitorului planetei noastre.

 

 • Conservarea biodiversității

Ecosistemele terestre adăpostesc multe specii de plante și animale, fiecare având un rol unic în natură. Biodiversitatea nu este doar o serie de specii. Interconexiunea formelor de viață este cea care susține echilibrul ecologic. Atunci când o specie este pierdută, aceasta poate declanșa o reacție în lanț, afectându-le pe altele și perturbând echilibrul ecosistemului. Conservarea ecosistemelor terestre ajută la protejarea a nenumărate specii pe cale de dispariție, a diversității genetice și la menținerea relațiilor care au evoluat de-a lungul a milioane de ani.

 • Reglarea climei

Ecosistemele terestre acționează ca o componentă crucială în sistemul climatic al Pământului. Pădurile, de exemplu, absorb și stochează cantități mari de dioxid de carbon – un gaz cu efect de seră major – prin fotosinteză. Prin conservarea pădurilor și a altor ecosisteme terestre, poate fi atenuată creșterea dioxidului de carbon din atmosferă și pot fi combătute schimbările climatice. În plus, copacii și vegetația eliberează vapori, contribuind la formarea norilor și la precipitații, reglând astfel climatul local și regional.

 • Sănătatea solului și ciclul nutrienților

Solurile sănătoase sunt esențiale pentru susținerea vieții pe uscat. Ecosistemele terestre, cu ajutorul bacteriilor și ciupercilor, descompun materia organică, reciclând nutrienții și îmbogățind solul. Acestea susțin creșterea plantelor, oferind hrană atât oamenilor, cât și animalelor. Eroziunea solului, adesea rezultatul activităților umane, duce la pierderea solului fertil și la degradarea ecosistemelor terestre.

 • Securitatea alimentară

Ecosistemele terestre contribuie direct la siguranța alimentară globală. Acestea susțin agricultura prin furnizarea de pământ fertil pentru culturi și zone de pășunat pentru animale. Conservarea acestor ecosisteme este esențială pentru a asigura o aprovizionare stabilă și durabilă cu alimente pentru populația globală aflată în creștere.

 • Apa

Zonele umede și mlaștinile acționează ca filtre naturale de apă, purificând-o și îmbunătățind calitatea acesteia înainte de a ajunge la râuri și în subteran. Protejarea acestor ecosisteme asigură o aprovizionare constantă cu apă curată atât pentru comunitățile umane, cât și pentru fauna sălbatică.

 

2.2. Mediu terestru – influența pe care oamenii o au asupra acestuia și măsurile ce pot fi luate 

Blog - 2.2. Mediu terestru – influența pe care oamenii o au asupra acestuia și măsurile ce pot fi luate

Acțiunile oamenilor, atât intenționate, cât și neintenționate, au modelat natura, au alterat biodiversitatea și au perturbat procesele ecologice. Deși aceste schimbări au adus beneficii și progrese, acestea au dus și la numeroase dezastre de mediu. De aceea, este important să cunoști influențele pe care oamenii le-au avut asupra mediului înconjurător, întocmai pentru a lua măsurile necesare pentru o afacere eco-friendly și sustenabilă. Totodată, orice antreprenor este obligat prin lege să aplice măsuri de protecție a ecosistemelor. Astfel, ai posibilitatea de a solicita consultanță de mediu pentru a-ți desfășura activitatea atât în conformitate cu legea actuală, cât și corect față de natură.

1. Defrișarea și pierderea habitatului

Defrișarea, determinată în primul rând de agricultură, exploatarea forestieră și expansiunea urbană, este una dintre cele mai mari amenințări la adresa ecosistemelor terestre din întreaga lume. Defrișarea pe scară largă a pădurilor nu numai că are ca rezultat pierderea biodiversității valoroase, dar contribuie și la schimbările climatice. Când pădurile sunt distruse sau degradate, carbonul stocat de acestea este eliberat înapoi în atmosferă, exacerbând criza climatică globală.

Soluție: Gestionarea responsabilă a pădurilor și reîmpădurirea

Pentru a proteja ecosistemele terestre de defrișări, implementarea practicilor de management durabil al pădurilor este soluția perfectă. Această abordare presupune planificarea atentă a activităților de exploatare forestieră, asigurarea regenerării pădurilor și protejarea habitatelor speciilor pe cale de dispariție. Proiectele de împădurire sau reîmpădurire pot juca, de asemenea, un rol semnificativ în refacerea zonelor degradate și creșterea acoperirii forestiere.

2. Urbanizare

Pe măsură ce populația globală continuă să crească, urbanizarea și dezvoltarea infrastructurii vor duce și mai mult la distrugerea habitatelor naturale. Drumurile, autostrăzile și zonele urbane creează bariere care perturbă migrația animalelor, limitând accesul la sursele de hrană și apă și crescând riscul conflictelor dintre oameni și animale sălbatice. Urbanizarea contribuie și la limitarea diversității genetice în populațiile izolate, făcând speciile mai vulnerabile la boli.

Soluție: Plan de urbanizare prietenos cu mediul

Proiectarea orașelor și a infrastructurii pentru a fi mai prietenoase cu mediul, includerea spațiilor verzi și crearea coridoarelor pentru animale sălbatice, care oferă pasaje sigure pentru ele, pot ajuta la menținerea legăturii între zonele naturale, permițând faunei sălbatice să se miște liber și să acceseze resursele de care are nevoie. 

3. Poluare și contaminare

Poluarea din activitățile industriale și agricole reprezintă o amenințare semnificativă pentru ecosistemele terestre. Substanțele chimice toxice, metalele grele și pesticidele se pot acumula în sol și apă, dăunând plantelor, animalelor și microorganismelor. Poluarea poate ajunge și în apele subterane, afectând comunitățile umane și perturbând în continuare echilibrul ecosistemelor terestre.

Soluție: Controlul poluării și practici durabile

Pentru a combate poluarea, este necesară adoptarea unor reglementări stricte privind practicile industriale și agricole. Aplicarea metodelor de producție mai curate, reducerea utilizării de substanțe chimice nocive și promovarea agriculturii ecologice și durabile pot scădea semnificativ nivelurile de poluare. Gestionarea adecvată a deșeurilor și reciclarea sunt importante pentru a preveni contaminarea și pentru a păstra sănătatea ecosistemelor terestre. Mai mult decât atât, firmele pot introduce practici de transfer de responsabilitate în programele lor. Astfel, echipe specializate preiau activitatea de gestionare a deșeurilor și de reciclare a acestora, realizând rapoarte detaliate privind trasabilitatea.

4. Schimbările climatice și încălzirea globală

Blog - 2.2.4. Schimbările climatice și încălzirea globală

Schimbările climatice produse de om sunt poate cea mai importantă amenințare la adresa ecosistemelor terestre. Creșterea temperaturilor, schimbarea tiparelor de precipitații și evenimentele meteorologice extreme pot perturba ecosistemele și pot amenința supraviețuirea a numeroase specii.

Soluție: Atenuare și adaptare

Atenuarea schimbărilor climatice necesită un efort global de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Tranziția către sursele regenerabile, îmbunătățirea eficienței energetice și promovarea transportului durabil sunt pași esențiali în această direcție.

5. Supraexploatarea și utilizarea nesustenabilă a resurselor

Cererea umană pentru resurse naturale, cum ar fi lemnul, mineralele și apa, a condus la supraexploatarea ecosistemelor terestre. Practicile nesustenabile de pescuit, vânătoare și exploatare forestieră au împins multe specii în pragul dispariției și au perturbat echilibrul ecologic.

Soluție: Managementul durabil al resurselor și politici de conservare

Adoptarea unor practici durabile de gestionare a resurselor este vitală pentru a asigura sănătatea pe termen lung a ecosistemelor terestre. Implementarea cotelor de pescuit responsabil, stabilirea limitelor exploatării forestiere și reglementarea activităților de vânătoare contribuie la conservarea resurselor naturale și la protejarea speciilor vulnerabile.

 

Așadar, influența pe care o au oamenii asupra ecosistemelor terestre este incontestabilă, dar orice antreprenor are posibilitatea de a contribui către schimbări benefice. Înțelegând consecințele acțiunilor oamenilor și adoptând practici durabile, firmele pot ajuta la protecția și restaurarea acestor habitate vitale. Colaborarea între guverne, companii, comunități și indivizi este esențială pentru eforturile eficiente de conservare. Apreciind biodiversitatea, îmbrățișând responsabilitatea ecologică și armonia cu natura, oamenii pot asigura un viitor durabil pentru ecosistemele terestre și pentru întreaga viață de pe Pământ.

 

Sursa foto: freepik.com, pexels.com

 

Distribuie

Comments are closed.