Blog - Depozitele de deșeuri, în contrast cu marile edificii culturale europene. Cum gestionează UE problema gropilor de gunoi

Depozitele de deșeuri, în contrast cu marile edificii culturale europene. Cum gestionează UE problema gropilor de gunoi?

Eco Synergy » Noutati legislative » Depozitele de deșeuri, în contrast cu marile edificii culturale europene. Cum gestionează UE problema gropilor de gunoi?

Când ne gândim la continentul european, de obicei ne vin în minte instinctiv repere celebre, cum ar fi Turnul Eiffel, Palatul Buckingham, muzee sau teatre, însă nu ne gândim și la lucrurile deranjante, precum gropile de gunoi, de care, din păcate, Europa nu duce lipsă.

Fiecare zonă a lumii se confruntă cu propriile probleme în privința gestionării deșeurilor, dar oare ce face Uniunea Europeană în mod palpabil?

Veți afla din articolul următor ce decizii au fost luate pentru a se remedia problema depozitelor de deșeuri.

În 2018, 24% din cantitatea totală a deșeurilor municipale generate în UE erau depozitate în gropi de gunoi. Acest lucru poate avea consecințe negative majore asupra sănătății umane și asupra mediului. Generarea de levigat poate contamina apele subterane, iar producerea de metan, gaz cu efect de seră puternic, amplifică poluarea aerului, deja extrem de crescută din cauza industrializării și traficului.

În plus, acolo unde deșeurile reciclabile sunt depozitate, materia primă care poate fi reutilizată se pierde în mod inutil, afectând economia Europei.

Directiva privind Depozitele de Deșeuri stabilește cerințe operaționale stricte pentru depozitele de deșeuri cu scopul de a proteja, atât sănătatea umană, cât și mediul.

Pentru a sprijini tranziția UE către economia circulară, Directiva privind depozitele de gunoi prevede :

  • introducerea restricțiilor privind depozitarea în gropile de gunoi a tuturor deșeurilor care pot fi revalorificate prin reciclare sau pentru a se obține energie din casarea lor, începând cu 2030;
  • reducerea cu 10% a cantității deșeurilor municipale depozitate, până în 2035;
  • introducerea de noi norme privind calcularea atingerii obiectivelor privind deșeurile municipale, solicitând țărilor UE să pună în aplicare un sistem eficient de control al calității și de trasabilitate pentru deșeurile municipale depozitate;
  • solicită Comisiei Europene, împreună cu Agenția Europeană de Mediu, să întocmească rapoarte de avertizare timpurie cu 3 ani înainte de fiecare termen limită, pentru a identifica deficiențele în atingerea obiectivelor și pentru a recomanda măsuri care trebuie luate;
  • permite țărilor UE să utilizeze instrumente economice și să ia alte măsuri pentru a încuraja aplicarea ierarhiei deșeurilor.

Blog - Obiectivele Directivei privind Depozitele de Deșeuri

Depozitele (gropile) de gunoi sunt împărțite în:

  • depozite de deșeuri periculoase;
  • gropi de gunoi pentru deseuri nepericuloase;
  • gropi de gunoi pentru deseuri inerte.

Țările UE trebuie să implementeze strategii naționale pentru a reduce progresiv cantitatea de deșeuri biodegradabile trimise la gropile de gunoi.

Depozitele de deșeuri nu pot accepta anvelope uzate sau deșeuri care sunt lichide, inflamabile, explozive sau corozive sau deșeuri ce provin din spitale și cabinete medicale umane și veterinare.

Pot fi depozitate numai deșeurile care au fost tratate în prealabil.

 Autoritățile naționale din statele UE trebuie să se asigure că prețul pe care operatorii îl percep pentru eliminarea deșeurilor acoperă toate costurile implicate de la deschiderea până la închiderea definitivă a amplasamentului.

Obiectivele Directivei privind Depozitele de Deșeuri

Directiva privind Depozitele de Deșeuri urmărește să protejeze atât mediul, cât și sănătatea publică. În special, aceasta urmărește să prevină sau să reducă pe cât posibil orice efect negativ al depozitelor de deșeuri asupra apelor de suprafață, apelor subterane, solului, aerului și sănătății umane, urmarind atingerea acestui acest deziderat prin introducerea unor cerințe operaționale și tehnice riguroase.

 

Sursa foto: freepik.com.

Distribuie

Comments are closed.