deseuri de ambalaje reciclabile

Deșeurile din hârtie și din carton – colectare, reciclare, reutilizare și valorificare

Eco Synergy » Valorificare deseuri » Deșeurile din hârtie și din carton – colectare, reciclare, reutilizare și valorificare

În toate țările de pe glob, problema deșeurilor este una dintre cele mai acute. Ea are efecte uneori ireversibile asupra multiplelor ecosisteme care alcătuiesc mediul înconjurător. De asemenea, poate fi privită și dintr-o perspectivă economică ce ține de risipa unor resurse care pot și trebuie să fie recuperate pentru a fi reutilizate în ciclurile de producție cu certe beneficii asupra costurilor cu materiile prime și asupra exploatării generale pentru obținerea acestora. 

Dezvoltarea economică și creșterea nivelului de trai în tot mai multe zone geografice a condus spre sporirea și diversificarea activităților umane de nivel manufacturier și comercial, fapt care a avut drept rezultat creșterea fără precedent a deșeurilor de orice tip. Un loc important în cadrul acestora este ocupat de deșeurile din hârtie și din carton provenite în special din ambalajele produse, introduse sau folosite de-a lungul unor întregi lanțuri de aprovizionare, de la locul de producere al bunurilor și până la utilizatorul sau consumatorul final. 

Principiul „Nimic nu se pierde, totul se transformă”, exprimat de celebrul om de știință Lavoisier își găsește azi o fericită aplicare în domeniul reciclării deșeurilor din hârtie și carton și în eforturile depuse pe toate palierele deciziei, de la administrația statului și până la cea a diverselor organizații și companii de unire a eforturilor pentru diminuarea cantității de deșeuri și, mai mult, pentru reciclarea acestora și conservarea subsecventă a resurselor naturale. 

Desigur, deoarece la acest moment, evitarea completă a producerii deșeurilor din hârtie și din carton nu este posibilă, atenția trebuie îndreptată spre valorificarea eficientă și reciclarea acestor tipuri de deșeuri. 

În acest articol vei afla mai multe detalii despre deșeurile din hârtie și carton, deșeuri care pot fi în bună parte recuperate, reciclate și refolosite contribuind astfel la reducerea presiunii poluării asupra mediului înconjurător.

1. Deșeurile din hârtie și carton în ansamblul colectării şi recuperării materialelor refolosibile

reciclarea-ambalajelor-legislatie

Pentru o mai bună înțelegere a conceptului de deșeu provenit din ambalaje din hârtie și carton trebuie punctat, de la bun început, că aceste tipuri de deșeuri sunt reprezentate de întreaga gamă a ambalajelor și a produselor și materialelor cu rol de ambalare al unor alte produse, finite, vandabile, ambalaje care nu mai pot fi folosite sau refolosite la locul în care se află pe parcursul lanțului logistic și care sunt aruncate. 

Desigur, chiar dacă gradul de periculozitate pentru mediul înconjurător al deșeurilor din hârtie și carton, care provin din ambalaje sau din alte materiale, nu este atât de ridicat față de alte tipuri de deșeuri (de exemplu, cele industriale, chimice, biologice sau chiar radioactive, pentru a enumera doar câteva categorii), ele reprezintă, totuși, una dintre cauzele principale ale poluării. Spre deosebire de alte deșeuri, din fericire, cele din hârtie și carton sunt reciclabile într-un grad ceva mai ridicat, reciclarea și refolosirea lor ca materii prime pentru obținerea de noi produse fiind una dintre cele mai indicate metode de a le elimina.

Reciclarea ambalajelor presupune reintroducerea, într-o formă sau alta, a ambalajelor în circuitul economic. Pentru o mai bună înțelegere a conceptului de reintroducere a deșeurilor de hârtie și carton în circuitul economic este esențială înțelegerea principalelor etape ale procesului de reciclare din acest domeniu:

  • Colectarea deșeurilor 

Colectarea reprezintă activitatea prin care colectorii autorizati preiau ambalajele de la agenții economici sau de la populație. Pentru ca această operațiune să fie realizată cât mai eficient, este nevoie de o colectare selectivă a deșeurilor de la bun început, încă de la locul de producere al acestora, astfel încât deșeurile de ambalaje să fie împărțite chiar de la locul de origine / apariție în categoriile stabilite de lege – hârtie/carton, sticlă, plastic, metal și lemn. 

Separarea la locul de producere al deșeurilor se face în containere colorate diferit cu coduri de culori care au fost astfel stabilite încât să ușureze de la bun început munca de colectare a acestora. Astfel, codul deșeurilor din hârtie și carton la culoarea containerului sau a sacilor de colectare este albastru, pentru metal și plastic culoarea este galben, pentru deșeuri din sticlă, verde, pentru deșeuri biodegradabile, maro, iar pentru cele reziduale / amestecate, negru. 

  • Sortarea și separarea deșeurilor

Chiar dacă se procedează la o colectare selectivă a deșeurilor, următorul pas obligatoriu în reciclarea ambalajelor este trimiterea lor la un centru de sortare, acolo unde sunt separate deșeurile din hârtie și carton de celelalte materiale prezente în cantitățile trimise pentru sortat.

  • Reciclarea propriu-zisă a deșeurilor

Baloții de deșeuri din hârtie și carton ajung la centrele de reciclare, acolo unde, cu ajutorul unor substanțe speciale, hârtia și cartonul sunt spălate de orice cerneluri, vopsele și impurități chimice, astfel încât ceea ce rezultă să fie un produs reciclat cât mai pur. Practic, ceea ce rezultă este o pastă care se transformă într-o rolă ce este reintrodusă ulterior în procesul de fabricare a hârtiei și, respectiv, al cartonului, după caz.

Acesta este doar un exemplu schematic, succinct, prin care este ilustrat modul în care ambalajele de hârtie și carton parcurg ciclul reciclării în vederea reintroducerii lor în circuitul economic. Importanța colectării și recuperării acestor materiale refolosibile rezidă în protejarea naturii și a resurselor naturale, reducerea poluării solului, apelor și a aerului, într-un cuvânt a întregului mediu înconjurător și, nu în ultimul rând, economisirea energiei care, altfel, ar fi fost consumată pentru a se produce noi ambalaje din resurse naturale. 

Pentru a oferi doar câteva idei asupra importanței reciclării deșeurilor din hârtie și carton, merită menționat că pentru fabricarea a doar 700 de pungi din hârtie este necesară prelucrarea unui copac cu o vârstă de minim 15 ani. În același timp o tonă de hârtie reciclată este echivalentul materiei prime obținute din tăierea și prelucrarea a nu mai puțin de 17 copaci. Nu în ultimul rând, este cunoscut faptul că hârtia și cartonul pot fi reciclate de circa 10 ori. Toate aceste cifre ilustrează, de la sine, importanța care trebuie acordată colectării și reciclării acestor materiale. 

2. Deșeurile din hârtie și carton – colectarea și obligațiile legale ale agenților economici în materia reciclării ambalajelor

Colectarea în vederea trimiterii spre reciclare și refolosire a deșeurilor provenite din ambalaje din hârtie, din carton precum și din alte materiale este deja o obligație legală pentru majoritatea comercianților din România. Desigur, este vorba de acei agenți economici care se folosesc în cadrul activității lor curente de ambalaje pentru transportul și manipularea produselor pe lanțul logistic. 

Legea 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, obligă producătorii industriali la colectarea selectivă a deșeurilor provenite din ambalaje. Legislația românească este doar o transpunere la nivel național a Directivei Europene 2008/98/CE prin care se stabilesc, în afara obligației de colectare selectivă a deșeurilor din ambalaje, chiar și ținte anuale de reciclare care sunt asumate de fiecare stat al Uniunii Europene în parte. 

În privința acestor ținte, Legea 249/2015 stipulează că fiecare producător sau comerciant care, prin specificul activității sale, aduce în circuitul lanțului de aprovizionare, respectiv în piață, ambalaje, are obligația de a atinge anumite ținte sau praguri de reciclare și de valorificare a acestora. Conform legii, aceste praguri sunt:

  • 60  la sută din greutatea totală pentru ambalajele din sticlă;
  • 60 la sută din greutatea totală pentru ambalaje din hârtie și din carton;
  • 50 la sută din greutate pentru ambalaje metalice;
  • 15 la sută din greutate pentru ambalaje realizate din lemn;
  • 22,5 la sută din greutate pentru ambalajele realizate din plastic.

Impunerea acestor obligații prin lege reprezintă o problemă de rezolvat în plus pentru agenții economici vizați de normele legale care trebuie să dedice resurse umane și materiale acestui proces, care, de multe ori, poate fi destul de dificil, mai ales în ceea ce privește atingerea limitelor minime impuse de colectare selectivă și de valorificare. Devine astfel evidentă nevoia multor agenți economici de a apela la serviciile de transfer de responsabilitate pentru deșeurile din ambalaje, servicii prin care o companie privată preia sarcina legală de a se ocupa cu reciclarea și valorificarea acestui tip de deșeuri conform țintelor stabilite în legislația de mediu în vigoare. 

În ceea ce privește deșeurile reciclabile din hârtie și carton, acestea pot fi împărțite în două grupe principale, în funcție de modul de producere sau de apariție al acestora, cât și în privința felului în care pot fi reciclate:

  • Deșeuri care pot fi reutilizate după operațiunile de reciclare în domeniul producției de hârtie, carton și care pot fi folosite ca produse noi în diverse alte domenii. Aceste deșeuri provin în mare parte de la producători și comercianți, din ambalajele folosite în activitatea curentă.
  • Deșeurile care sunt rezultatul activității de producție în domeniul industriei hârtiei și cartonului. 

De asemenea, este util de menționat că reciclarea hârtiei și a cartonului nu se poate face decât într-un număr de 6 până la 10 cicluri, în mod special din cauza faptului că la fiecare ciclu de reciclare lungimea fibrelor de celuloză încorporate scade, conducând astfel la scăderea rezistenței la rupere și a calității generale a noului produs, dar și la creșterea consistentă a pierderilor tehnologice în procesul de fabricație.

3. Transportul, reciclarea și valorificarea deșeurilor din hârtie și carton

Reciclare mai eficienta la birou

Una dintre etapele importante ale reciclării constă în transportul deșeurilor din hârtie și carton de la agenții economici care sunt obligați din punct de vedere legal să recicleze ambalaje și până la locațiile de depozitare și de prelucrare. 

Una dintre cele mai comune modalități de ambalare a deșeurilor și ambalajelor din hârtie și carton este sub formă de baloți sau legături cu mase care se stabilesc de comun acord între agentul economic și agentul colector în funcție de modalitățile de manipulare la încărcare și descărcare și de capacitatea volumetrică și de masa totală maximă autorizată a mijloacelor de transport folosite de către aceștia din urmă. 

 

Baloții sunt formați, de regulă, prin presare cu ajutorul unei prese, iar apoi sunt înfoliați cu o folie din polietilenă sau chiar din hârtie. De menționat că ambalajele din gama cutiilor de carton pot ocupa volume importante astfel că înainte de colectare este imperios necesară plierea acestora și presarea în vederea reducerii volumului ocupat atât în spațiile de depozitare, cât și pe mijloacele de transport ale agenților colectori.

Balotarea deșeurilor din ambalaje din hârtie și carton este o operațiune din care rezultă o serie de avantaje, precum reducerea volumului lotului de deșeu, ușurarea manipulării la încărcare și descărcare în și din mijloacele de transport, eficientizarea modului de depozitare prin ocuparea unui spațiu mai redus, grație posibilității de stivuire a baloților. De asemenea, balotarea acestor tipuri de deșeuri eficientizează întreaga operațiune de transport prin folosirea unui număr cu mult mai redus de mijloace de transport. 

 

Balotarea deșeurilor din hârtie și carton este importantă și pentru activitatea de reciclare în sine – deoarece în cadrul unui balot, hârtia și cartonul sunt mai puțin supuse poluărilor accidentale cu diverși contaminanți în timpul transferului către centrul de reciclare. 

Depozitarea baloților bine presați și legați cu materiale rezistente se poate face atât pe platforme descoperite (dacă baloții sunt înfoliați), cât și în spații acoperite, uscate. Transportul deșeurilor din hârtie și carton este realizat cu mijloace auto prevăzute cu carosări închise, protejate împotriva intemperiilor.  

 

Odată ajunși la centrele de reciclare, baloții de deșeuri din hârtie și carton sunt introduși în procesul de reciclare care rezultă în transformarea deșeurilor într-o pastă rulată care, apoi, se folosește la fabricarea unor produse noi, vandabile, deșeurile fiind astfel reintroduse în circuitul economic. 

În concluzie, aplicarea celor ”4R” – reducere, refolosire, reciclare și recumpărare în domeniul deșeurilor din hârtie și carton este calea cea mai sigură pentru a schimba paradigma în care atât companiile în ansamblu, cât și indivizii utilizează materialele din această gamă. Reducerea asigură că se previne formarea unei cantități prea mari de deșeuri, reutilizarea eficientizează folosirea acestora în scopurile economice pentru care sunt destinate, reciclarea implică convertirea materialelor utilizate în materie primă pentru fabricarea de noi produse și, în final, recumpărarea presupune cumpărarea produselor realizate cu materiale reciclate tocmai cu scopul de a conserva resursele și de a preveni apariția de noi deșeuri.

Distribuie

Comments are closed.